Rekonstrukce mostu u Domu dětí a mládeže

aktualizováno 09.09.2010

Rekonstrukcí mostu u Domu dětí a mládeže byla bezpečně zprovozněna jedna ze tří přístupových cest do historického jádra Českého Krumlova.

Při záplavách v srpnu 2002 došlo k několikametrovému vzdutí hladiny řeky Vltavy. Prudce tekoucí voda zdvihla mostovku mostu u DDM a posunula ji po proudu řeky. Narušena a zanesena bahnem byla úložná ložiska mostu, nadzvednuta byla roznášecí silniční deska a poškozeno napojení vozovky na okrajích mostu. Zničena byla rovněž antikorozní ochrana mostových nosníků a ložisek. Generální rekonstrukce mostu byla naprostou nezbytností.

Při rekonstrukci mostu byly vyměněny nosníky, byly sanovány masivní zděné a betonové konstrukce, železobetonová deska mostovky, na mostě byla nově provedena celoplošná hydroizolace z izolačních pásů, položena nová vozovka a chodníky, most byl opatřen novým zábradlím, byly opraveny závěrné zdi na obou březích a boční opěrná zeď směrem k parkovišti.

O projektu

Název: Rekonstrukce mostu u Domu dětí a mládeže v Českém Krumlov
Místo realizace: město Český Krumlov, most u Domu dětí a mládeže, ev.č. ČK010 v městské části Tavírna
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: JHP mosty, Ústřední 60, Praha 10, IČ 45798290
Stav projektu: projekt dokončen
Termín realizace: únor - červen 2007
Celkové náklady: 19 975 000 Kč (dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 18 500 000 Kč)

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pešek Petr, Ing. OSMI vedoucí odboru Kaplická 439 224 380 766 700


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Související odkazy