Občan > Projekty města > Rekonstrukce Tovární ulice

Rekonstrukce Tovární ulice v průmyslové zóně Domoradice

aktualizováno 18.09.2013

Město Český Krumlov získalo v roce 2004 finanční prostředky z Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu rozvoje průmyslových zón na rekonstrukci Tovární ulice v rámci průmyslové zóny Domoradice. Stavební práce probíhaly v letech 2005 - 2006. Generálním dodavatelem stavby byla firma Hochtief VSB.  

Náročná, ve čtyřech etapách vedená rekonstrukce spočívala ve vybudování nových inženýrských sítí, tzn. vodovodního řadu, dešťové a splaškové kanalizace, byly upraveny trasy slaboproudých i NN kabelů a plynovodu v místech kolize s novými sítěmi, bylo vybudováno nové veřejné osvětlení, chybějící chodníky. Komunikace má nové odvodnění pomocí vpustí, je rozšířena o řadicí pruhy v křižovatkách a v místech autobusových zastávek. Náročná rekonstrukce připravila podmínky pro další rozvoj průmyslové zóny, pro nové pracovní příležitosti ve městě, zvýšila bezpečnost chodců, řidičů, snížila zatížení životního prostředí.

O projektu

Název: Tovární ulice Český Krumlov - průmyslová zóna Domoradice

Místo realizace: Tovární ulice, Český Krumlov

Investor projektu: město Český Krumlov

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Program na podporu rozvoje průmyslových zón

Zhotovitel stavby: Hochtief VSB

Stav projektu: projekt ukončen, fáze udržitelnosti

Termín realizace: 2005 - 2006

Náklady: 58 368 469,22 Kč (dotace 37 226 985,18 Kč z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR)

Aktuality

18. 09. 2013 - Daňová kontrola

08. 06. 2006 - Z rekonstruované Tovární ulice se těší podnikatelé i občané města 

12. 05. 2006 - Víkendová uazvírka Tovární ulice 

4. 11. 2005 - Změna umístění autobusových zastávek v Tovární ulice 

12. 09. 2005 - Další opatření provázející opravu Tovární ulice 

02. 09. 2005 - Tovární ulice - konec objížďky 

26. 7. 2005 - Začala rekonstrukce Tovární ulice 

27. 6. 2005 - Dvouleté úsilí vedení města o finance na rekonstrukci TOvární ulice nyní končí úspěchem 

Fotogalerie

Související odkazy