Vybavení školy a rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec

aktualizováno 16.10.2012

Cílem projektu, na něhož byla získána dotace v rámci III. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, je zlepšení kvality, efektivity a podmínek výuky v rámci procesu vzdělávání. Věcným záměr projektu představuje vytvoření prostor a zajištění vhodných doprovodných prostředků pro vzdělávání odpovídající současným standardům EU a ČR prostřednictvím rekonstrukcí stávajících sportovišť a pořízením vybavení školy.

O projektu

Název: Vybavení školy a rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec v Českém Krumlově
Místo realizace: Plešivec 249, Český Krumlov, PSČ 381 01
Investor projektu: město Český Krumlov
Stav projektu: dokončen, fáze udržitelnosti
Dodavetel vybavební:
ABCD Služby školám s. r. o.
Zhotovitel stavby: GAMA HOLDING Praha a. s.
Termín realizace: únor 2009 - září 2011
Celkové výdaje projektu: 8 284 469 Kč (Dotace z ROP NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován ERDF ve výši 7 274 128,46 Kč)

Aktuality

Z důvodu zastaralého vybavení pro všeobecnou i odbornou výuku a s ohledem na stanovený cíl projektu bylo pořízeno vybavení s celkovou hodnotou ve výši 1 442 074 Kč. Do všeobecných tříd byly pořízeny např. pylonové tabule, počítače s příslušenstvím, interaktivní tabule s dataprojektorem, do učebny přírodopisu přibyly nové mikroskopy, potřebným vybavením byla doplněna i tělocvična a kuchyňka pro praktickou výuku. Dodavatelem vybavení se stala na základě vítězné nabídky v rámci uskutečněné veřejné zakázky společnost ABCD Služby školám s.r.o. V souvislosti s pořízením nového vybavení došlo k reorganizaci výuky s důrazem na zvýšení její efektivity a kvality s ohledem na zlepšené parametry podmínek vzdělávání. Závěrem srpna byla úspěšně dokončena realizace stavební části projektu spočívající v rekonstrukci víceúčelového hřiště vč. atletické dráhy a volejbalového hřiště. Stavební práce prováděla společnost Gama Holding Praha a.s., odštěpný závod České Budějovice. Nově je tak jak pro potřeby školy, tak pro veřejnost rozšířena nabídka školních a volnočasových aktivit o volejbal, nohejbal, házenou, tenis, malou kopanou, basketbal a rekreační běh, na něž jsou sportovní povrchy a atletická běžecká dráha, přizpůsobeny. V návaznosti na nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude vydán Provozní řád stanovující provozní dobu vč. dalších podmínek provozování sportovního areálu.

Informace o dokončení projektu také zde

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pešek Petr, Ing. OSMI vedoucí odboru Kaplická 439 224 380 766 700

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Petrů Monika, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706

Fotogalerie

Kuchyňka pro praktickou výchovu

Další školní vybavení

Související odkazy 

Projekt Vybavení školy a rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec v Českém Krumlově je spolufinancovaný Evropskou unií. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/03.01007

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP