Občan > Projekty města > Sanace skal > Skalní stěna sv. Duch

Sanace skalní stěny - Sv. Duch

aktualizováno 7.5.2013

Předmětem projektu byla sanace a stabilizace části skalní stěny v lokalitě Sv. Duch nacházející se na pozemku p.č. 409/6 v katastrálním území Český Krumlov a zajištění jeho následného monitorování.

Důvodem k provedení sanace bylo zabránění odpadávání zvětralin, horninových úlomků a větších horninových bloků na sousedící pozemky, které tak ohrožovaly zdraví občanů a dotčený majetek. Sanace spočívala v prvotním očištění skalního masívu od náletových dřevin, nestabilních a zvětralých bloků, provedení zajištění skalní stěny speciálními dvouzákrutovými ocelovými sítěmi a vybudování záchytných plotů na horní hraně skalní stěny. Sanace byla provedena v průběhu roku 2009 a byla spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Po ukončení stavebních prací bylo ve výšce zhruba 12m nad úrovní paty skalního výchozu zřízeno stanoviště monitoringu pro dilatometrické měření deformací. Měření deformací probíhalo v letech 2010 až 2012. Měření neprokazují deformace skalního masívu, které by naznačovaly pokračování rozvolňovacích procesů v sanovaném líci skály.

O projektu

Název: Sanace skalní stěny - Sv. Duch Český Krumlov
Místo realizace: Skalní stěna se nachází na pozemku p.č. 409/6 v katastrálním území Český Krumlov v Jihočeském kraji. Pozemek je v majetku města Český Krumlov. Jedná se o dílčí úsek skalní stěny při ulici Pod Sv. Duchem za nemovitostmi č.p. 138, 139, 141 a již zbourané č.p.140. 
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: ARCADIS Geotechnika a.s.
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Termín realizace: září 2009 - listopad 2012
Celkové náklady: 3 536 577 Kč (dotace z Operačního programu životní prostředí, z fondu Evropské unie 3 006 090 Kč, příspěvek ze Státního fondu životní prostředí ČR 176 829 Kč)

 

Projekt "Sanace skalní stěny - Sv. Duch Český Krumlov"

Logo dotace OPŽP + EU

CZ.1.02/6.6.00/08.03028/09025606

Na koho se obrátit?

 
Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Petrů Monika, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kmoch Zdeněk OSMI technik investic Kaplická 439 221 380 766 609

Fotogalerie

Související odkazy