Občan > Projekty města

Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště Mír, Český Krumlov

aktualizováno 14.10.2013

Předmětem projektu je rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště o rozměrech 44 x 22 m nacházejícího se v lokalitě sídliště Mír v Českém Krumlově. Rekonstrukce zahrnuje zemní práce, odvodnění hřiště, uložení finálního povrchu ze štěrkopísku a vybudování oplocení. Součástí bude i dodávka 2ks branek na malou kopanou.

O projektu

Název: Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště Mír, Český Krumlov
Místo realizace: sídliště Mír
Investor projektu: město Český Krumlov
Zpracovatel projektové dokumentace: Helena Matějčková, České Budějovice, IČ: 12331759
Zhotovitel stavby: Služby města Český Krumlov s.r.o., IČ: 25151321
Poskytovatel grantu: Jihočeský kraj, Grantový program Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 2013
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Termín realizace projektu: srpen - říjen 2013
Předpokládané celkové výdaje: 599.562,- Kč vč. DPH (z toho dotace ve výši 400tis. Kč a vlastní podíl města ve výši 199.562,- Kč)

Aktuality

11. 7. 2013 - uzavřena Smlouva o poskytnutí grantu s Jihočeským krajem
16. 9. 2013 - uzavřena Smlouva o dílo se zhotovitelem stavebních prací projektu
11. 10. 2013 - ukončena realizace stavebních prací projektu, stavba předána

Kontakty

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Petrů Monika, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kmoch Zdeněk OI technik investic Kaplická 439 221 380 766 609

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pešek Petr, Ing OI vedoucí odboru Kaplická 439 224 380 766 700

Fotogalerie

Po rekonstrukci

Před rekonstrukcí

 

Projekt Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště Mír, Český Krumlov byl spolufinancován

z grantového programu Jihočeského kraje

Jihočeský kraj - logo (250)