Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou - speciální označení vozidel O7

aktualizováno 11.05.2020

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou je vydáván dle zákona o silničním provozu 361/2000 Sb., § 67, odst. 2 osobě, která je držitelem průkazu ZTP (s výjimkou postižných úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo ZTP/P a má trvalé bydliště ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

* Pozn: O průkaz osoby se zdravotním postižením, tj. průkaz TP, ZTP, ZTP/P se žádá na příslušném oddělení Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR.

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

K vystavení je nutné předložit

1. Občanský průkaz
2. Fotografii o rozměrech 35 mm x 45 mm
3. Průkaz osoby se zdravotním postižením typu ZTP nebo ZTP/P

+ u nezletilých osob rodný list
+ u osob omezených ve svéprávnosti listinu o ustanovení opatrovníka
+ navrátit starý průkaz, pokud byl vydán

Upozorňujeme, že k vystavení průkazu je nutná osobní účast žadatele. Brání-li této účasti zdravotní stav, je zapotřebí domluva s pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví o dalším postupu. Osobní účast se nevyžaduje pouze u osob nezletilých nebo omezených ve svéprávnosti.

Parkovací průkaz smí být používán jen na vozidle, které zajišťuje přepravu těžce zdravotně postižené osoby. Pokud vozidlo nezajišťuje přepravu žádné takové osoby, nemůže být parkovacím průkazem označeno.

Případnou ztrátu či odcizení parkovacího průkazu je nutno neprodleně hlásit pracovníkům odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Jakmile skončí platnost průkazu, je majitel povinen jej vrátit. Pokud dojde k úmrtí držitele průkazu, odpovědnost za ohlášení této skutečnosti a následné vrácení průkazu přebírá nejbližší rodina.

Další informace viz Poučení o užívání speciálního označení vozidel O7.

Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou - O2 série BB

Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou - O2 série BB je vydáváno dle zákona o silničním provozu 361/2000 Sb., § 67, odst. 3 osobě, která je držitelem průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou, vlastní řidičské oprávnění a má trvalé bydliště ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou

K vystavení je nutné předložit

1. Občanský průkaz
2. Průkaz osoby se zdravotním postižením typu ZTP
3. Rozhodnutí ÚP o přiznání průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou
4. Platné řidičské oprávnění

Označení O2 série BB smí být používáno pouze na vozidle, které je řízeno osobou, jež splňuje výše uvedené podmínky.

Další informace viz Poučení o užívání speciálního označení vozidel O2.

Na koho se obrátit?

Agendu vyřizuje na Městském úřadě v Českém Krumlově Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb a prevence.

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Šestáková Andrea, Mgr. OSVZ sociální kurátor Kaplická 439 V008 380 766 404

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pražmová Eva, DiS. OSVZ sociální pracovník Kaplická 439 V008 380 766 405

Plánek najdete zde.

Související odkazy