Občan > Městský úřad > Potřebuji si vyřídit > Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu s těžkým zdravotním postižením

září 2009 - Den s handicapem - slepci

aktualizováno 29.01.2016

Vedle dávek sociální péče se zdravotně postiženým osobám rovněž poskytují mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P).

Městský úřad Český Krumlov nezajišťuje agendu sociálních dávek (příspěvek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné, dávky v hmotné nouzy, dávky soc. péče pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči apod.). Veškeré dávky a příspěvky podpory spravuje Úřad práce Český Krumlov. 

Na koho se obrátit?

Agendu vyřizuje na Městském úřadě Český Krumlov Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení socálních služeb a zdravotnictví. 

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pražmová Eva, DiS. OSVZ sociální pracovník Kaplická 439 V008 380 766 405

Pro úřední hodiny oddělení sociálních dávek (ostatní pracoviště) klikněte zde. Plánek najdete zde.

Podmínky přidělení

  • parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu s těžkým zdravotním postižením provádí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu, pracoviště Kaplická 439, Český Krumlov, tel. 380 766 404;
  • k vystavení je nutné předložit:
  1. průkaz osob ze zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P)
  2. rozhodnutí o přiznání průkazu osob se zdravotním postižením
  3. občanský průkaz
  4. původní parkovací průkaz
  5. jednu fotografii

U nezletilých osob je nutné předložit rodný list. U osob, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, doklad o ustanovení opatrovníka.

Upozorňujeme, že je nutná osobní účast osoby, u které dochází k uvedené výměně.
Osobní účast se nevyžaduje pouze u osob nezletilých, nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům.

Doporučujeme občanům, aby k vystavení zvláštního označení využívali úředních hodin a to :

PO, ST: 7.30 - 11.00 a 12.00 - 17.00
ÚT, ČT, PÁ: 7.30 - 8.30

S případnými dotazy se prosím obracejte na pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, viz kontakty na stránce Odboru zde.

Speciální označení motorových vozidel

07 série CC

Označení série CC se vydává na požádání osobě, které byly přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo III. stupně (průkaz ZTP/P).

02 série BB

Označení série BB se vydává na požádání osobě, které byly přiznány mimořádné výhody pro praktickou nebo úplnou hluchotu a tato osoba řídí motorové vozidlo.

Související odkazy