Občan > Městský úřad > Potřebuji si vyřídit > Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu s těžkým zdravotním postižením

aktualizováno 29.01.2016

Vedle dávek sociální péče se zdravotně postiženým osobám rovněž poskytují mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P).

Městský úřad Český Krumlov nezajišťuje agendu sociálních dávek (příspěvek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné, dávky v hmotné nouzy, dávky soc. péče pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči apod.). Veškeré dávky a příspěvky podpory spravuje Úřad práce Český Krumlov. 

Na koho se obrátit?

Agendu vyřizuje na Městském úřadě Český Krumlov Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení socálních služeb a zdravotnictví. 

Pro úřední hodiny oddělení sociálních dávek (ostatní pracoviště) klikněte zde. Plánek najdete zde.

Podmínky přidělení

  • parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu s těžkým zdravotním postižením provádí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu, pracoviště Kaplická 439, Český Krumlov, tel. 380 766 404;
  • k vystavení je nutné předložit:
  1. průkaz osob ze zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P)
  2. rozhodnutí o přiznání průkazu osob se zdravotním postižením
  3. občanský průkaz
  4. původní parkovací průkaz
  5. jednu fotografii

U nezletilých osob je nutné předložit rodný list. U osob, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, doklad o ustanovení opatrovníka.

Upozorňujeme, že je nutná osobní účast osoby, u které dochází k uvedené výměně.
Osobní účast se nevyžaduje pouze u osob nezletilých, nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům.

Doporučujeme občanům, aby k vystavení zvláštního označení využívali úředních hodin a to :

PO, ST: 7.30 - 11.00 a 12.00 - 17.00
ÚT, ČT, PÁ: 7.30 - 8.30

S případnými dotazy se prosím obracejte na pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, viz kontakty na stránce Odboru zde.

Speciální označení motorových vozidel

07 série CC

Označení série CC se vydává na požádání osobě, které byly přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo III. stupně (průkaz ZTP/P).

02 série BB

Označení série BB se vydává na požádání osobě, které byly přiznány mimořádné výhody pro praktickou nebo úplnou hluchotu a tato osoba řídí motorové vozidlo.

Související odkazy