Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově

aktualizováno 23.6.2019

Cílem projektu byla rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO Český Krumlov. Skládka se nachází v ostře zaříznutém údolí Drahoslavického potoka, které ústí do řeky Vltavy. Níže v údolí těsně pod nově rekultivovanou skládkou je v současné době provozována skládka zabezpečená. Doposud byly vybudovány 2 etapy skládky. Je plánováno realizovat ještě další III. etapu, která vyplní prostor mezi rekultivovanou skládkou a stávajícími etapami skládky zabezpečené. Projekt rekultivace nezabezpečené skládky byl tomuto záměru přizpůsoben.

O projektu

Název projektu: Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově
Reg. číslo projektu: IS SFZP 11089574
Poskytovatel podpory: OPŽP / SFŽP
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: skládka Pinskrův dvůr, Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2012 - 2013
Zpracovatel projektové dokumentace: Projekta Tábor s.r.o., IČ:25187082
Zhotovitel stavby: IRO stavební s.r.o., IČ:26072912
Stav projektu: po době udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 6 311 397 Kč
z toho dotace: 5 225 769 Kč

Popis projektu

Rozsah stavebních prací - objekt č. 1 - rekultivace skládky, objekt č. 2 - odplynění, objekt č. 3 - odvedení povrchových vod. Podrobný způsob rekultivace je uveden v projektové dokumentaci zpracované společností Projekta Tábor s.r.o. se sídlem Tomkova 2099, 390 01 Tábor, IČ: 25187082, zodpovědným projektantem Petrem Kohoutkem.

Logo dotace Fond soudržnosti a Operační program Životní prostředí

Projekt Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

Na koho se obrátit

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Horáková Vlasta, Ing. OZP vedoucí odboru Kaplická 439 205 380 766 550

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707

Skládka - vedoucí střediska odpady Martina ŽLUNKOVÁ, 602 408 344, 602 428 018