Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově

aktualizováno 15.11.2013

Cílem projektu byla rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO Český Krumlov. Skládka se nachází v ostře zaříznutém údolí Drahoslavického potoka, které ústí do řeky Vltavy. Níže v údolí těsně pod nově rekultivovanou skládkou je v současné době provozována skládka zabezpečená. Doposud byly vybudovány 2 etapy skládky. Je plánováno realizovat ještě další III. etapu, která vyplní prostor mezi rekultivovanou skládkou a stávajícími etapami skládky zabezpečené. Projekt rekultivace nezabezpečené skládky byl tomuto záměru přizpůsoben.

O projektu

Název:Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově
Místo realizace:skládka Pinskrův dvůr, Český Krumlov
Investor projektu:město Český Krumlov
Zpracovatel projektové dokumentace:Projekta Tábor s.r.o., IČ:25187082
Dodavatel stavebních prací:IRO stavební s.r.o., IČ:26072912
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Termín realizace projektu:2012 - 2013
Předpokládané celkové výdaje:cca 6.4 mil. Kč vč. DPH (z toho dotace činí cca 5.5mil. Kč)

Popis projektu

Rozsah stavebních prací - objekt č. 1 - rekultivace skládky, objekt č. 2 - odplynění, objekt č. 3 - odvedení povrchových vod. Podrobný způsob rekultivace je uveden v projektové dokumentaci zpracované společností Projekta Tábor s.r.o. se sídlem Tomkova 2099, 390 01 Tábor, IČ: 25187082, zodpovědným projektantem Petrem Kohoutkem.

Na koho se obrátit

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Zaumüller Petr OI technik investic Kaplická 439 221 380 766 607

Logo dotace Fond soudržnosti a Operační program Životní prostředí

Projekt Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

Reg. č. IS SFZP 11089574