POSÍLENÍ VZÁJEMNÉ PROVÁZANOSTI ATRAKTIVIT JIŽNÍHO MEANDRU ŘEKY VLTAVY V ČESKÉM KRUMLOVĚ

aktualizováno 2.7.2015

Projektem došlo k vytvoření nových vycházkových okruhů na území tzv. jižního meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově, které propojují turistické atraktivity situované v této lokalitě.
Realizací projektu byly nejen propojeny jednotlivé atraktivity cestovního ruchu, ale byly jí i zpřístupněny a zatraktivněny v předchozích letech nedostatečně využívané a dlouhodobě opomíjené zóny v bezprostřední blízkosti historického centra města.
Konkrétně se jedná o tyto atraktivity cestovního ruchu:
městský park, jehož revitalizace byla spolufinancovaná z EU v rámci ROP NUTS II Jihozápad,
Židovská synagoga, jejíž rekonstrukce byla spolufinancovaná z EU v rámci ROP NUTS II Jihozápad,
Museum Fotoateliér Seidel, jehož rekonstrukce byla spolufinancovaná z EU,
Zahradní domek - Egon Schiele Atelier, jehož rekonstrukce byla spolufinancovaná z EU v rámci ROP NUTS II Jihozápad,
Terasy obklopující zahradní domek, jejichž částečná revitalizace byla spolufinancovaná ze státního rozpočtu prostřednictvím programu MKČR,
Růžová zahrada, jejíž částečná revitalizace byla finančně podpořena společností Pivovary Staropramen, a.s.

O projektu

Název: Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově
Místo realizace: jižní terasy, předpolí městského parku, Růžová zahrada
Investor projektu: město Český Krumlov
Zpracovatel projektové dokumentace: SP STUDIO s.r.o.
Dodavatel stavebních prací: VIDOX s.r.o.
Stav projektu: ukončení fyzické realizace projektu
Termín realizace projektu: červen 2013 - červenec 2015
Předpokládané celkové výdaje: cca 11 mil. Kč (z toho dotace ve výši cca 6.8 mil. Kč)
Partner projektu: Českokrumlovský rozvojový fond spol. s.r.o.

Popis projektu

Projekt byl rozdělen na tři části:
I. část projektu řešila zpřístupnění a zprůchodnění areálu tzv. teras Na Střelnici obklopující zahradní domek - Egon Schiele Atelier.
Realizací II. části projektu došlo k vytvoření reprezentativního pěšího přístupu ze směru od historického centra do městského parku, jehož území bylo v nedávné době revitalizováno za finanční podpory v rámci ROP NUTS II Jihozápad.
III. část projektu byla zacílena na rozšíření tzv. Růžové zahrady, která se nachází v bezprostřední blízkosti areálu teras se zahradním domkem a která byla vybudována v místech bývalého ovocného sadu mezi zástavbou.

Aktuality

 • 19.04.2013 - Město Český Krumlov obdrželo Oznámení o schválení projektu k financování
 • 08.08.2013 - byla uzavřena Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad mezi městem Český Krumlov a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad
 • leden 2014 - byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby
 • březen - květen - realizace veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací projektu
 • 09.05.2014 - uzavřena smlouva o dílo mezi městem a dodavatelem stavebních prací projektu, společností VIDOX s.r.o.
 • 15.05.2014 - předání staveniště
 • 16.05.2014 - zahájení stavebních prací projektu
 • 01.09.2014 - předání stavby v částech projektu II. a III. a nově vybudované pěší komunikace od městského parku kolem parkoviště k mostu u Domu dětí a mládeže ve staničení km 0,000 - 0,180 z I. části projektu
 • 31.05.2015 - ukončení stavebních prací projektu
 • 17.06.2015 - Tisková zpráva: Znovuoživení jižního meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově
 • 26.06.2015 - Procházkový okruh - Jižní meandr

   

Fotogalerie před:

Fotogalerie po:


Projekt Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově je spolufinancován Evropskou unií.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

registrační číslo projektu je CZ.1.14/3.1.00/23.02691

Kontakty

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Rouče Radim, Mgr. OKT tajemník Kaplická 439 308 380 766 333

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Jirovec Karel OI technik investic Kaplická 439 219 380 766 710

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pešek Petr, Ing OI vedoucí odboru Kaplická 439 224 380 766 700

 

Související odkazy