Občan > Město a samospráva > Územní plánování > Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov

Rozbor udržitelného rozvoje území pro území obce s rozšířenou působností Český Krumlov

aktualizováno 20.2.2017

Aktuální znění Rozboru udržitelného rozvoje území (dále RURÚ)

Čtvrtá úplná aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území je k dispozici i na webových stránkách krajského úřadu Jihočeského kraje na adrese zde

Archiv dokumentů RURÚ

V roce 2009 bylo pořízeno technické vybavení na zpracování Územně analytických podkladů (ÚAP) s přispěním Jihočeského kraje v rámci Grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

V roce 2010 byla pořízena úplná aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území s přispěním Jihočeského kraje v rámci Grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

V roce 2012 byla pořízena druhá úplná aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území s přispěním Jihočeského kraje v rámci Grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

V roce 2014 byla pořízena třetí úplná aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území s přispěním Jihočeského kraje v rámci Grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

V roce 2016 byla pořízena čtvrtá úplná aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území.