Občan > Městský úřad > Potřebuji si vyřídit > Rybářský lístek

Chcete získat rybářský lístek?

aktualizováno 19.1.2016

Wollen Sie eine Angelkarte erwerben?
Do you want to get a local fishing license?

Od 1. 7. 2011 vydává rybářský lístek občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt (Městský úřad Český Krumlov, Městský úřad Horní Planá, Městský úřad Vyšší Brod). Cizincům vydává rybářský lístek obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu se zdržují. V lokalitě vodní nádrže Lipno vydává rybářský lístek Městský úřad Horní Planá a Městský úřad Vyšší Brod.

K vydání rybářského lístku občanům ČR je potřeba

  • předložit platný občanský průkaz
  • vyplnit žádost (k dispozici na odboru životního prostředí a zemědělství)
  • předložit doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo rybářskou stráž)
  • uhrazení správního poplatku (úhrada se provádí na odboru životního prostředí a zemědělství)

Rybářský lístek se vydává na dobu

1 rok                             100 Kč
   
3 roky 200 Kč
   
10 let 500 Kč

Pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce je správní poplatek 50%.

Žádost o vydání rybářského lístku ke stažení zde.

Bližší informace

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství (Kaplická 439, 2. patro)

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Bláha Luboš OZP referent státní správy lesů, myslivosti a rybářství Kaplická 439 204 380 766 559

Pro úřední hodiny Odboru životního prostředí a zemědělství klikněte zde.

K vydání rybářského lístku pro cizince je potřeba

  • předložit cestovní doklad nebo jiný osobní doklad
  • vyplnit žádost (k dispozici na odboru životního prostředí a zemědělství)
  • předložit rybářský lístek, licenci nebo obdobný doklad, vydaný ve státě, jehož je občanem nebo dříve vydaný český rybářský lístek nebo osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku
  • uhrazení správního poplatku (úhrada se provádí na odboru životního prostředí a zemědělství)

Rybářský lístek se vydává na dobu

1 rok                                  100 Kč
   
3 roky 200 Kč
   
10 let 500 Kč

Pro osoby mladší 15 let je správní poplatek 50%.

Související odkazy