Občan > Městský úřad > Potřebuji si vyřídit > Rybářský lístek

Chcete získat rybářský lístek?

aktualizováno 08.07.2019

Wollen Sie einen Angelschein erwerben?
Do you want to get a local fishing license?

Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem (Městský úřad Horní Planá, Městský úřad Vyšší Brod) a obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Český Krumlov), v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt. Viz mapa oblastí působnosti úřadů pro vydávání rybářských lístků.

Cizincům vydává rybářský lístek obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu se zdržují. V lokalitě vodní nádrže Lipno vydává rybářský lístek Městský úřad Horní Planá a Městský úřad Vyšší Brod.

Následnou povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů (na Lipně např. Infocentra, cestovní agentury, prodejny rybářských potřeb apod.)

K vydání rybářského lístku občanům ČR je potřeba

  • předložit platný občanský průkaz
  • vyplnit žádost (prosím tiskněte oboustranně, k dispozici také na odboru životního prostředí a zemědělství)
  • předložit doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek (na na 30 dní), osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo rybářskou stráž)
  •    k vydání rybářského lístku na dobu 30 dní se prokázání kvalifikačních předpokladů nevyžaduje
  • uhrazení správního poplatku (úhrada se provádí v hotovosti na odboru životního prostředí a zemědělství)

Rybářský lístek se vydává na dobu

30 dní 200 Kč
   
1 rok                             100 Kč
   
3 roky 200 Kč
   
10 let 500 Kč
   
na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let 1000 Kč

Pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce je správní poplatek 50% (neplatí pro 30 denní lístky)

Žádost o vydání rybářského lístku

Bližší informace

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství (Kaplická 439, 2. patro)

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Bláha Luboš OZP referent státní správy lesů, myslivosti a rybářství Kaplická 439 204 380 766 559

úřední hodiny Odboru životního prostředí a zemědělství

K vydání rybářského lístku pro cizince je potřeba

  • předložit cestovní doklad nebo jiný osobní doklad (občanský průkaz)
  • vyplnit žádost (k dispozici také na odboru životního prostředí a zemědělství)
  • předložit rybářský lístek, licenci nebo obdobný doklad, vydaný ve státě, jehož je občanem nebo dříve vydaný český rybářský lístek nebo osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského
  •    prokazuje-li se dokladem země, se kterou nemá Česká republika dohodu o právní pomoci, musí být rybářský lístek opatřen apostilační doložkou
  • uhrazení správního poplatku (úhrada se provádí v hotovosti v CZK na odboru životního prostředí a zemědělství)

Související odkazy