Sběrný dvůr Český Krumlov

aktualizováno 9.1.2013

Cílem projektu bylo vybudovat kvalitní zázemí sběrného dvora.  

O projektu

Název: Sběrný dvůr Český Krumlov
Místo realizace: sběrný dvůr, Český Krumlov
Investor projektu: město Český Krumlov
Zpracovatel projektové dokumentace: ATELIER SIS, Ing. František Stráský
Dodavatel stavebních prací: STRABAG a.s.
Dodavatel technického vybavení: MEVA-CB s.r.o.
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Termín realizace projektu: květen 2012 - prosinec 2012
Celkové výdaje projektu: 4.8 mil. Kč vč. DPH (z toho dotace byla ve výši cca 3.4 mil. Kč)

Popis projektu

V rámci projektu bylo vybudováno kvalitní zázemí sběrného dvora, kdy došlo ke: zřízení nové zpevněné plochy pro umístění kontejnerů, vybudování nové přístupové komunikace k nově navrženým kontejnerům, zpevnění stávající asfaltové plochy regeneračním postřikem, novém uspořádání sběrného dvora na stávajících zpevněných plochách, dodávce nového zařízení, vybudování nového oplocení dotčené části areálu a vybudování nového venkovního osvětlení a kamerového systému.

Na koho se obrátit?

Oddělení strategického rozvoje

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Petrů Monika, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707

Odbor investic

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pešek Petr, Ing OI vedoucí odboru Kaplická 439 224 380 766 700

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Zaumüller Petr OI technik investic Kaplická 439 221 380 766 607

Fotogalerie

Související odkazy

 

Logo - Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ