Sběrný dvůr Český Krumlov

ktualizováno 23. 10. 2019

Cílem projektu bylo vybudovat kvalitní zázemí sběrného dvora.  

Logo - Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

O projektu

Název projektu: Sběrný dvůr Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Státní fond životního prostředí ČR / Operační program Životní prostředí
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: sběrný dvůr, Český Krumlov
Termín realizace projektu: 05 - 12/2012
Zpracovatel projektové dokumentace: ATELIER SIS, Ing. František Stráský
Dodavatel stavebních prací: STRABAG a.s., IČ: 60838744
Dodavatel technického vybavení: MEVA-CB s.r.o., IČ: 65006020
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 4.8 mil. Kč vč. DPH
z toho dotace: 3.4 mil. Kč

Popis projektu

V rámci projektu bylo vybudováno kvalitní zázemí sběrného dvora, kdy došlo ke: zřízení nové zpevněné plochy pro umístění kontejnerů, vybudování nové přístupové komunikace k nově navrženým kontejnerům, zpevnění stávající asfaltové plochy regeneračním postřikem, novém uspořádání sběrného dvora na stávajících zpevněných plochách, dodávce nového zařízení, vybudování nového oplocení dotčené části areálu a vybudování nového venkovního osvětlení a kamerového systému.

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707

Fotogalerie

Související odkazy