Občan > Občan > Město a samospráva > Partnerská města > Setkání partnerských měst 2010 v Českém Krumlově

Setkání partnerských měst 2010 v Českém Krumlově

aktualizováno 29. června 2010

Partnerská města Českého Krumlova, německý Hauzenberg, slovinský Slovenj Gradec a rakouský Vöcklabruck, se každoročně setkávají již od roku 1998. V organizaci setkání se města pravidelně střídají a v letošním roce bude již 13. ročník této akce hostit město Český Krumlov.

Primárním účelem setkávání partnerských měst je podpora přeshraniční spolupráce. Smyslem je udržovat a prohlubovat kontakty mezi městy, vyměňovat si poznatky a zkušenosti, umožnit druhým poznat své životní prostředí, seznámit je s rozmanitými oblastmi sociokulturního života, odstraňovat bariéry a vytvářet spolupracující systémy na obou stranách hranice.

Termín akce: 24. - 26. 9. 2010

Program setkání je záměrně zasazen do rámce Svatováclavských slavností, což účastníkům nabízí nejen možnost vychutnat si kulturní a společenský program slavností, ale i možnost aktivně se zapojit a prezentovat svoji kulturu v rámci 4. ročníku Mezinárodního folklórního festivalu. Kromě folklórních souborů z partnerských měst se do programu setkání zapojí zástupci z řad hasičů, mládeže a volejbalistů. Pro oficiální představitele partnerských měst je připraveno pracovní jednání či společné fotografování v ateliéru Musea Fotoateliér Seidel.

Rámcový program:

  • pracovní jednání oficiálních představitelů partnerských měst (téma - Mezinárodní sportovní hry mládeže 2011)
  • vystoupení folklórních spolků z partnerských měst
  • prohlídka Požární stanice v Českém Krumlově
  • raftová soutěž (Český Krumlov - Zlatá Koruna)
  • volejbalový turnaj
  • znalostní soutěž pro mládež

Fotogalerie Setkání partnerských měst 2010 - pátek 24. 9. 2010 

Město Český Krumlov získalo na projekt Setkání partnerských měst 2010 v Českém Krumlově dotaci ve výši 3.000 EUR z Dispozičního fondu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013.
Projektovým partnerem města Český Krumlov je německé město Hauzenberg.

"Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj"

"Investice do vaší budoucnosti"

 Vlajka EU  Logo Cíl 3 CR - BY  Logo Euroregion Šumava
 

 Rok 2009

V roce 2009 se Setkání partnerských měst uskutečnilo v rakouském Vöcklabrucku.
Oficiálními reprezentanty města Český Krumlov byli starosta Luboš Jedlička a místostarostka Jitka Zikmundová. Setkání se dále zúčastnili zástupci z řad profesionálních i dobrovolných hasičů z Českého Krumlova, žáci Základní školy Linecká spolu s ředitelem školy Karlem Dvořákem, šachisté z Šachového klubu Český Krumlov a volejbalové družstvo městského úřadu.
Setkání partnerských měst se zúčastnila třicetičlenná delegace z Českého Krumlova.

Fotogalerie Setkání partnerských měst 2009 ve Vöcklabrucku

Rok 2008