Slovo radní Jitky Zikmundové

Ing. Jitka Zikmundová, MBA - radní Města Český Krumlov Rok 2017 začal dobře, po několika letech se nám vrátila zima. Podle čínského horoskopu je tento rok znamením Kohouta: úspěchů a vítězství dosáhneme díky píli, trpělivosti a tvrdou prací, celý rok bude probíhat ve znamení spravedlnosti, odvahy a kreativity. Kohout je prý odvážné znamení, které nám umožní více, ale bezpečněji riskovat a objevovat nové horizonty. Máme se tedy na co těšit.

V Českém Krumlově se můžeme těšit na tradiční slavnosti, hudební festivaly, divadelní představení pod širým nebem či v našem příjemném divadle, kláštery vstoupí do druhého roku svého života po návratu ze zapomnění , zámek zpřístupní veřejnosti další prostory. Za tím vším stojí píle, trpělivost a tvrdá práce mnoha lidí. Uskuteční se nové akce, zvu srdečně na Moda Fashion Days první dubnový den, tématem je Žena, matka, příroda. Pomocí krásy podpoříme regionální organizaci Síť pro rodinu a oceníme Ženu Českokrumlovska, budeme spravedliví, odvážní a kreativní. Začátkem prosince si připomeneme 25 let od zápisu Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO. V roce Kohouta se držme kohoutích zásad – tvrdé práce, rodinných hodnot a skvělých výkonů, nebojme se bojovat za správnou věc.

Jitka Zikmundová