Občan > Aktuality > 2017

Slovo místostarosty

24.10.2017

Ing. Josef	Hermann, místostarosta, radní, zastupitel města Český Krumlov

Upřímně mne těší, že se radnici v poslední době daří víc a víc zapojovat obyvatele do dění ve městě. Vzrůstá zájem občanů aktivně se podílet na rozhodování, kam se má jejich město ubírat, a projekt participativního rozpočtu tento trend dál rozvíjí a posouvá.

Letošní první ročník participativního rozpočtu je pro nás zkouškou a zároveň výzvou. Na počátku si nikdo z nás netroufal odhadnout, jaký bude mít veřejnost zájem o tento typ spolupráce s městem. A proto mne mile překvapilo, že se našli aktivní občané, kteří věnovali svůj čas a energii pro náměty, které v případě realizace budou sloužit obyvatelům Českého Krumlova.

Z původních šedesáti návrhů bylo po konzultaci s předkladateli a odborníky vybráno konečných pětadvacet projektů, které jsou vhodné k hlasování. I s nehlasovatelnými projekty bude radnice nadále pracovat, jedná se o investiční akce, rekonstrukce a úpravy, které veřejnosti ve městě chybí. Do tohoto druhu participace však nebyly vhodné, nejčastěji právě kvůli mnohonásobnému překročení finančního limitu.

Uvědomuji si, že celková částka půl milionu korun v participativním rozpočtu je částkou „startovací". I tak se našlo spoustu dobrých námětů, které v případě realizace přispějí ke zpříjemnění bydlení v jednotlivých částech města.

Teď už je na samotných předkladatelích, jakým způsobem přesvědčí své sousedy a nadchnou je právě pro svůj záměr. Prvního listopadu bude spuštěno hlasování. Rád bych k hlasování pozval českokrumlovskou veřejnost, a to i občany z těch čtvrtí, kde je předložen pouze jeden projekt. Městská část, kde se do hlasování zapojí procentuálně nejvíce občanů, obdrží totiž navíc bonusových padesát tisíc! Podrobnosti k hlasování najdete na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz.

Držím palce všem, kteří věnovali a stále věnují tolik energie a úsilí pro to, aby se tu obyvatelům dobře žilo. Patří jim za to veliký dík.

Josef Hermann
místostarosta