Občan > Aktuality > 2020

Slovo místostarosty Martina Háka

31.1.2020

Mgr. Martin Hák - místostarosta města Český Krumlov

Vážení Krumlováci,

dovolte mi, abych vás alespoň v krátkosti seznámil s několika aktuálními projekty, které se týkají krumlovského sportu, zejména infrastruktury.

Jako pravidelný uživatel velké většiny sportovišť ve městě vnímám naléhavou potřebu jejich obnovy nebo výstavby. Je skoro jedno, z jakého konce začneme...

Plavecký bazén - stavba po 30 letech užívání dosluhuje a naším úkolem je hledat nové řešení, které uspokojí plavce, rodiny s dětmi nebo milovníky saun a wellness. Studie proveditelnosti, kterou máme již k dispozici, hovoří o variantě přestavby a rozšíření (po vzoru Prachatic, Volar), nebo nové stavby na zeleném. Obě varianty mají své výhody i zápory, v každém případě chceme do konce roku rozhodnout, jakou cestou se vydáme a připravit potřebné kroky k realizaci tak náročného projektu.

Zimní stadion - zde po roce intenzivního jednání a hledání přicházíme s vizí nového stadionu s celoročním provozem, který by byl propojen s novou všesportovní halou (bývalé letní kino). Projekt by byl realizován zřejmě ve dvou etapách. Během jara chceme zadat studii proveditelnosti a následně přistoupit k ostré projektové dokumentaci. Velké naděje vkládáme do investičního plánu vlády a grantové podpory nové sportovní agentury.

Do konce letošního roku bude v provozu cyklostezka, atraktivní bude například úsek z Fialkové do Českobratrské až na vlakové nádraží. V přípravě je pak propojení od Petrášků do Kájova (podjezd pod hlavní silnicí do Chvalšin) a ze Špičáku na Trojici, dále pak do Srnína (přes Jitonu) nebo do Zlaté Koruny (přes Přísečnou a Rájov). Od této stavby si slibujeme nejen zlepšení cyklistické infrastruktury ve městě, ale i propojení atraktivního úseků Horní Planá - Boletice - Kájov - Krumlov - Zlatá Koruna.

Dále pracujeme v jihočeském týmu na Vltavské cyklostezce Nová Pec - Lipno - Krumlov - ČB - Týn nad Vltavou (159 km).

Další energii a finance chceme vložit do pokračování výstavby odpočinkového areálu u rybníka na Horní Bráně, oddychové louce v Novém Spolí nebo vstupům do vody u Domu dětí a mládeže (včetně toalet a kavárny). 

Na dolním Plešivci vyroste malé dětské hřiště. Ve fázi projektování jsou volně přístupné multifunkční arény, které jsou určené pro florbal, hokejbal, futsal, basket nebo nohejbal. Tyto otevřené sportoviště s umělým povrchem postupně vyrostou na horním Plešivci, na Chvalšinské, Horní Bráně nebo na sídlišti Mír. Většinou se jedná o modernizaci stávajících a již nevyhovujících hřišť. 

V areálu FC Slavoj se připravuje výměna umělé trávy. Tato víceúčelová hrací plocha bude sloužit nejen velkému fotbalu, ale i všem nejméně 180 nadšencům z řad krumlovského futsalu a veřejnosti. Na Dubíku opravíme oplocení okolo fotbalového hřiště. 

Určitě si všichni klademe společnou otázku, kde na to Krumlov s rozpočtem malého okresního města vezme peníze? Ano, jedná se o velmi ambiciózní a finančně náročný plán, ale já osobně, a doufám, že většina z nás, si ani jinou podobu sportovního a volnočasového vybavení našeho města nechce připustit. Financování obnovy a výstavby sportovišť chceme realizovat za pomocí grantů, zapojením privátních investic (zimní stadion, všesportovní hala, bazén) a příjmů, které nám generuje příjezdový cestovní ruch (parkování autobusů a osobních aut, ubytovací poplatek, zábory, pronájmy městského majetku). Důležitá bude reálná, ucelená a koncepční vize, na které intenzivně s kolegy z ČKRF a PRO-SPORTu pracujeme a projektová připravenost. Příchod privátních investic bude znamenat i změnu provozovatelů u některých sportovišť, příklady z jiných měst ukazují, že je to cesta správným směrem.  

Závěrem si dovoluji všem sportovním klubům v našem městě připomenout, že do 15. února 2020 se odevzdávají žádosti na sportovní dotace, kde letos rozdělujeme 5 300 000 korunu. Peníze jsou určeny na sportující děti a mládež do 18 let a na podporu činnosti klubům. Více informací naleznete na www.ckrumlov.cz/dotace.

Nebudete-li vědět, kam si během února zajít zasportovat, tak připomínám, že na zimním stadionu jsme rozšířili víkendové a prázdninové hodiny pro veřejnost, včetně amatérského nebo rodinného hokeje pro příchozí, rovněž je celoročně rozšířen provoz páry a bazénu pro veřejnost na maximální možnou dobu. Obsazení zimního stadionu, sportovní haly nebo plaveckého bazénu budete moci nově sledovat on-line na webových stránkách města nebo PRO-SPORTu.

Přeji všem hodně zdraví a alespoň trochu více času na nějaký sport!

Martin Hák
místostarosta města Český Krumlov