Občan > Aktuality > 2017

Slovo radní Ivany Ambrusové

Ambrusová Ivana - radní města Český Krumlov Vážení spoluobčané,
na únorovém zasedání zastupitelstva jsem byla za ČSSD zvolena radní města. Vážím si toho a jsem si plně vědoma odpovědnosti, která z této funkce plyne. Mou agendou bude zejména oblast sociální. Vynasnažím se mít vždy na paměti, aby v našem městě byla na požadované úrovni, vyhovovala potřebám všech věkových skupin. Zastávám názor, že je nezbytné mít úctu k dříve narozeným občanům, lidsky porozumět změnám v životě člověka a pomáhat mu vhodným způsobem i promyšleným sociálním systémem. Přijímat seniorskou roli ve společnosti.

Od roku 2005 pracuji jako ředitelka obecně prospěšné společnosti Domy s pečovatelskou službou. Za největší ocenění mé práce a celého kolektivu DPS za toto období považuji spokojenost našich klientů. Těší nás především i jejich vzájemná soudržnost s rodinou a přáteli. Takové představy a cíle máme také do budoucna. Vždyť každý bude jednou starý a zaslouží si pak úctu a pomocnou ruku.

Přeji vám hezké jarní a veselé velikonoční dny, plné lásky i pohody. A stále dobrou náladu, neboť, jak praví klasik, se špatnou náladou se stárne velmi rychle.

7. dubna 2017