Občan > Aktuality > 2018

Slovo starosty Dalibora Cardy

Starosta města Český Krumlov Dalibor Carda První polovina února je každý rok obdobím, které si pečlivě hlídají spolky, organizace, sdružení, ale i jednotlivci, kteří svými aktivitami dělají „něco" pro město a život v něm. Právě v tento termín jsou totiž otevřené dotační programy, ze kterých plynou peníze na činnost lidí v kultuře, sportu, zahraniční spolupráci, sociální oblasti a volném čase dětí a mládeže. To ono „něco" však není jen tak „něčím", je to nesmírně důležitá a záslužná činnost místních lidí, kteří svou energii, nápady, zkušenosti, a především um a chuť do práce věnují aktivitám, které obohacují život ve městě, rozvíjí ho a přispívají k pozitivnímu klimatu ve společnosti.

Město jednoznačně podporuje inciativu obyvatel, kteří sami přicházejí s projekty na zvýšení a zkvalitnění nabídky akcí pro veřejnost. Pro letošní rok je zvýšena alokace peněz o tři čtvrtě milionu korun na sport a kulturu, volnočasové aktivity i sociální služby, dohromady je vyčleněno přes osm a půl milionu korun na všechny programy. Žádosti hodnotí odborné a nezávislé komise rady města a konečné přidělení financí schvalují zastupitelé.

Rád bych vyzval nejen stávající uchazeče, ale i nové zájemce, kteří mají nápad, ale dosud se třeba neodvážili, aby podali žádost o dotaci na svůj záměr. Programy jsou otevřené všem, kteří mají co nabídnout.

Chci také vyzdvihnout a upozornit na program podpory studentů z nízkopříjmových rodin, který město nabízí druhým rokem. Vznik programu vychází z myšlenky pomoci mladým lidem ze sociálně slabého prostředí získat střední, vyšší odborné, vysokoškolské vzdělání. Díky finanční podpoře mají studenti vyšší motivaci ke studiu, které jim pomůže uplatnit se na trhu práce a stát se tak samostatnými v dalším životě.

Podrobně se můžete s jednotlivými programy seznámit na stránkách města www.ckrumlov.cz/dotace, kde jsou k dispozici veškeré dokumenty.

 

3. května 2017