Občan > Aktuality > 2018

Slovo starosty Dalibora Cardy

aktualizace: 19. 11. 2018

Starosta města Český Krumlov Dalibor Carda Vážení spoluobčané,

dovolte mi poděkovat vám za účast a hlasy v komunálních volbách. Vaše důvěra, kterou jste vedení města vyslovili volebními preferencemi, nás velmi potěšila a dala nám novou sílu pro práci v příštím volebním období. Díky obnoveným mandátům můžeme nepřetržitě pokračovat v zadání a úkolech z minulého volebního období, můžeme souvisle navázat dalšími kroky. Oblasti a témata, kterým se chceme v tomto volebním období prioritně věnovat, jsou ukotveny v koaliční dohodě, detailněji pak budou rozpracovány v programovém prohlášení rady města.  

Po náročném období voleb a povolebních diskuzí, kdy se město úspěšně vyrovnalo také s návrhem na neplatnost voleb, přichází radostné období adventu. Věřím, že si tohoto krásného času, svátků vánočních a oslav příchodu nového roku všichni v klidu užijeme a odpočineme si. Vánoce mám rád a těším se i letos na program, který ve spolupráci s městem připravuje Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, a na kterém se ve velké míře a stále aktivněji podílejí občané Krumlova.

Nový rok klade na nás všechny nové a možná i složité úkoly. Jsem stále více přesvědčen, že i to nejsložitější zadání jsme schopni nakonec vyřešit. Díky zkušenostem, víře a vůli, svou pracovitostí a pílí můžeme překonat obtíže. Co se obtížným na začátku zdálo, to se cenným a poučným na konci stává a každý z nás si na té cestě může najít i kus svého štěstí, radosti a spokojenosti. Můj optimismus vyplývá z toho, že vidím pozitivní změny také v našem městě. Rádi se scházíme na společných akcích, na kterých se podílí čím dál více lidí. Akce, které si organizují samy skupiny lidí se společným zájmem, mají velmi dobrou odezvu a všechny nás to baví. Ba co víc. Mnoho z vás projevuje hrdost nad provedenou prací, připraveným koncertem, společenskou či sportovní akcí. Podobně tomu bylo i na oslavách 100. výročí založení Československa. Oslavy byly velmi krásné a dojemné, připravené krumlovskými spolky a organizacemi. Naše město se může pochlubit mnoha skvělými lidmi.

Přeji vám do nového roku stejnou, ne-li větší dávku úspěchů. Radost z toho, co vykonáte pro sebe, a ještě větší z toho, co vykonáte pro druhé.

starosta Dalibor Carda