Občan > Aktuality > 2019

Slovo starosty Dalibora Cardy

Mgr. Dalibor Carda

Milé Krumlovačky, vážení Krumlováci,

v květnu letošního roku slavíme již 15. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Mnoho z nás považuje toto členství za samozřejmé, někteří stále hledají na tomto svazku pozitiva. Mne osobně těší, že díky členství v unii se mohou čeští studenti hlásit ke studiu na jakékoli zahraniční škole v rámci unie, že jsou mezi unijními státy vzájemně uznávány akademické diplomy a že unie podporuje také výměnné pobyty a vzdělávání pedagogických pracovníků. Výhodou členství je rovněž uznání profesní kvalifikace, členské státy se domluvily na společných standardech vzdělání u odborných profesí jako lékař, architekt nebo právník. Netřeba opakovat, že vzdělaní lidé s praxí v zahraničí jsou pro každou zemi velkým bohatstvím a přínosem pro její obyvatele.

Naše členství v unii přináší bezesporu určitá byrokratická zpřísnění úředních postupů a někdy pro nás i nesmyslná opatření - vzpomeňme nařízení týkající se marmelád, žárovek nebo rumu. Role, jako podpora ekonomického rozvoje nebo ochrana základních lidských práv, však tato negativa zastiňují. Výhodou pro města a obce, kterým chybí prostředky na investice, jsou tolik diskutované evropské dotace.

My, občané České republiky, můžeme těžit z práv Evropské unie, ale máme k Evropské unii i své „milé" povinnosti. Občané Česka mohou svobodně zvolit ze svých řad 21 zástupců do Evropského parlamentu na pětileté funkční období. Volba kandidátů nás čeká ve dnech 24. a 25. května tohoto roku.

Chtěl bych vás proto vyzvat k účasti ve volbách. Bohužel, stále existuje řada národů, které by chtěly volit podle své vůle a nemohou. Nezříkejme se proto našeho práva svobodné volby, ale využijme ho!

 

30. dubna 2019