Občan > Aktuality > 2015

Město Český Krumlov je třetí nejlepší v třídění odpadů za rok 2014

Aktualizace 4.2.2015

I v loňském roce bylo město Český Krumlov zapojeno do soutěže obcí a měst Jihočeského kraje ve třídění odpadů s názvem „Jihočeši třídí odpady 2011". Tuto soutěž vyhlašuje Jihočeský kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. Hlavním cílem soutěže je zvýšit motivaci obcí v oblasti odděleného sběru využitelných odpadů a možnost porovnat výsledky úspěšnosti ve třídění odpadů s jinými velikostně podobnými obcemi. I v roce 2014 bylo město Český Krumlov úspěšné a umístilo se na 3. místě v kategorii Města nad 7 000 obyvatel.

Další částí soutěže byla Soutěž obcí s rozšířenou působností, ve které se město Český Krumlov umístilo na 2. místě. Získalo tak peněžní poukaz na výrobky z recyklovaného materiálu v hodnotě 15 000 Kč. Jedná se zejména o lavičky a plastové nádoby na odpad, které budou umístěny na veřejných prostranstvích města.
Děkujeme všem uvědomělým občanům města za důslednou separaci odpadů a odpovědné chování nejen k životnímu prostředí, ale zejména ke městu, ve kterém žijí", ocenila práci občanů Ing. Vlasta Horáková, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Český Krumlov.

Závěrem také upozorňujeme podnikatelské subjekty, původce odpadů, kteří v roce 2014 produkovali nebo nakládali s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 t ostatních odpadů, aby nezapomněli splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP - www.ispop.cz), a to ve stanoveném termínu do 15. února 2015.

Vice informací o odpadech naleznete na www.ckrumlov.cz/odpady.