Logo města Český Krumlov

aktualizováno 14. prosince 2009


Logo města Český Krumlov - vodoznak (malý) Symbol je tvořen třemi lomenými oblouky, evokující tři krumlovské vstupní brány, v širším smyslu lze motiv chápat i jako siluety domů. Ty jsou usazeny na zakřivenou základnu, která metaforicky odkazuje na meandr řeky Vltavy, anebo také na zvlněný charakter terénu, na němž je město postaveno.
Celková kompozice může také připomínat stylizovanou královskou korunu, což lze vnímat jako odkaz na historický význam města, v němž měl své državy císařský rod Habsburků a řada významných aristokratů.

Logo města bylo ve třech vyobrazeních zapsáno jako ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Příklady rozlišení variant loga

  • Logo "Český Krumlov" se používá převážně k propagaci turistické destinace
  • Logo "město Český Krumlov" se používá k propagaci akcí podpořených (např. granty, dotace, příspěvky, záštity) nebo pořádaných městem Český Krumlov

Příklady rozlišení použití znaku města od loga

Znak

  • Prezentace města Český Krumlov jako instituce
  • Aktivity a činnost samosprávy a státní správy (Městský úřad Český Krumlov)

Logo

  • Prezentace turistické destinace
  • Propagace kulturních, společenských, sportovních akcí