Údržba veřejné zeleně v roce 2010

aktualizováno 8.11.2011

Aktuálně

16. listopadu 2010 - dokončeno hrabání listí ve Vyšném, probíhají práce na Plešivci

13. listopadu 2010 - hrabání listí dokončeno v lokalitě Nádražní Předměstí a Špičák, nyní probíhají práce na Vyšehradě a na Plešivci

27. října 2010 - od pátku 29. října bude zahájeno hrabání listí (Vnitřní město, Horní Brána, Domoradice, další městské části)

5. října 2010 - v tomto týdnu bude pro letošní rok ukončeno sekání zelených ploch; aktuálně probíhají prořezávky porostů a budou zahájeny výsadby; následovat bude hrabání listí 

17. září 2010 - probíhá údržba veřejné zeleně ve Spolí

13. září 2010 - údržba zeleně probíhá v osadě Vyšný, podle počasí se práce přesunou do Spolí

8. září 2010 - dokončena údržba zeleně na Vyšehradě, nyní se realizují plochy v režimu 8 sečí, tj. nejvíce frekventované plochy (například podél hlavních komunikací apod.)

6. září 2010 - dokončeno sekání na sídlištích Vyšný a Nádraží, dokončuje se údržba zeleně na sídlišti Mír a na Horní Bráně (svoz posekaného materiálu), probíhá sekání na Vyšehradě

2. září 2010 - probíhá sekání na sídlišti Mír, v Domoradicích, na Nádraží a Horní Bráně

25. srpna 2010 - dokončeno sekání na Plešivci, nyní probíhají práce na sídlišti Vyšný a bude následovat sídliště Nádraží 

2. srpna 2010 - seč v Dobrkovicích dokončena. Dnes probíhají práce v okolí zámecké zahrady.

29. července 2010 - dnes začíná sekání trávy a údržba veřejné zeleně v Dobrkovicích

21. července 2010 - dne 20.8. byla dokončena seč na Horní Bráně, probíhá sekání travnatých ploch v Domoradicích a na sídlišti Špičák. Dnes byla zahájena seč na sídlišti Mír.

19. července 2010 - Probíhá sekání travnatých ploch ve Vnitřním městě a na Horní Bráně; následně budou práce pokračovat na sídlišti Špičák, na sídlišti Mír a v Domoradicích

12. července 2010 - na sídlišti Za Nádražím je dokončeno sekání a úprava živých plotů; právě probíhá sekání a údržba živých plotů na Vyšehradě; v následujících dnech začnou práce na sídlišti Špičák

17. června 2010 - zahájeno sečení na Horní Bráně, pokračuje sekání na Plešivci a údržba živých plotů (aktuálně je dokončování Vnitřní Město, Horní Brána a Špičák) 

11. června 2010 - probíhá sekání na Plešivci a v Domoradicích. V pondělí začne sekání na Míru. 

9. června 2010 - dokončuje se sekání veřejné zeleně ve Vnitřním městě a na Špičáku; začíná se sekat lokalita Plešivec

27. května 2010 - sekání trávy a údržba veřejné zeleně probíhá aktuálně v Dobrkovicích, následně bude město postupovat do lokality v okolí Zámecké zahrady a do Slupence

19. května 2010 - hotovo je sekání na sídlišti Vyšný; dokončuje se Dubina; sekání přesunuto na sídliště Nádraží, bude následovat sídliště Vyšehrad

12. května 2010 - probíhá sekání na Horní Bráně; dle odhadu se zde bude sekat ještě 2 dny; probíhá sekání ve Spolí; dle odhadu a při přízni počasí by zítra 13. 5. mělo začít sekání na sídlišti Vyšný 

7. května 2010 - dnes bylo zahájeno sekání na sídlišti Plešivec a v Domoradicích. V příštím týdnu začnou práce na sídlišti Mír. Město Český Krumlov žádá obyvatele lokalit, v nichž probíhá údržba veřejné zeleně, aby přeparkovali svá vozidla a zabránili tak potenciálnímu poškození či znečištění svého automobilu