Úřední hodiny Městského úřadu Český Krumlov

aktualizováno 30. 3. 2020

Většina pracovišť Městského úřadu Český Krumlov sídlí v Kaplické ulici 439. Matrika a oddělení kancelář starosty sídlí na radnici na náměstí Svornosti 1. Pokud není uvedeno jinak, pracoviště se nachází na Kaplické ulici.

Úplné uzavření Městského úřadu Český Krumlov pro veřejnost

Městský úřad Český Krumlov je v důsledku aktuální situace a v souladu s rozhodnutím rady města pro veřejnost uzavřen, nicméně zůstává omezeným způsobem v provozu. Na zaměstnance úřadu se můžete obracet e-mailem, telefonicky, datovými zprávami či běžnou poštou. V odůvodněných případech je možné vyřídit i záležitost, která se neobejde bez osobní návštěvy na úřadě, ovšem pouze po předchozí domluvě s příslušným zaměstnancem. Zaměstnanci se snaží klientům v maximální míře vycházet vstříc.

Jedinou otevřenou agendou je podatelna, která je k dispozici veřejnosti:

  • v pondělí od 9.00 do 10.00 hodin 
  • ve středu od 15.00 do 16.00 hodin.

K uzavření úřadu přistoupila rada města po dohodě s tajemníkem městského úřadu poté, co vyhodnotila první týden fungování úřadu v omezeném režimu (16. 3 - 20. 3.) a na základě stanoviska Ministerstva vnitra ze dne 20. 3. 2020, které uvádí, že k prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem lze po dobu trvání nouzového stavu používat doklady i po skončení jejich platnosti.

S ohledem na tuto skutečnost i nízký zájem veřejnosti u některých agend tedy již není důvod nadále tyto činnosti vykonávat. Vládním usnesením je uloženo orgánům veřejné moci zejména chránit zdraví veřejnosti i občanů a nevykonávat agendy, které nejsou bezpodmínečně nezbytné k zajištění chodu státu.

Děkujeme za pochopení.

Telefonické kontakty na jednotlivé odbory městského úřadu v době nouzového stavu jsou k dispozici zde. 

Prominutí zmeškání úkonu

Vzhledem k výše uvedenému omezení upozorňujeme občany, že nouzový stav může být v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu (§ 41 správního řádu), např. když nestihnete podat včas odvolání proti rozhodnutí. Po ukončení doby trvání nouzového stavu začne běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka, zároveň s touto žádostí musí být ovšem proveden i samotný zmeškaný úkon. Všechny žádosti budou posuzovány individuálně.

Úřední hodiny v původním/běžném režimu

V rámci zkvalitňování služeb Městský úřad Český Krumlov upravuje od 1. dubna 2017 úřední hodiny na registru řidičů a vozidel, podatelně, matrice, pokladně, občanských průkazech a cestovních dokladech, tedy na nejvytíženějších odděleních. Úřední hodiny nebudou přerušeny polední pauzou. Ve výjimečných případech (obsazení agendy jedním zaměstnancem) může být agenda v době oběda (zpravidla od 11.00 hodin) uzavřena na 30 minut s tím, že zde bude uveden kontakt na zastupující kancelář/osobu.

Podatelna

Pondělí 7.30 - 17.00
Úterý 7.30 - 15.30
Středa 7.30 - 17.00
Čtvrtek 7.30 - 15.30
Pátek 7.30 - 13.00  

 

Cestovní pasy, občanské průkazy
Evidence obyvatel
Registr vozidel, řidičské průkazy
Registr podnikatelů

Pondělí 7.30 - 17.00
Úterý 7.30 - 11.00  
Středa 7.30 - 17.00
Čtvrtek 7.30 - 11.00  
Pátek 7.30 - 12.00  

Upozornění: Lístek s pořadovým číslem si lze vyzvednout u stojanu vyvolávacího zařízení od 7.00 hodin. Poslední podání je přijímáno ke zpracování 30 minut před ukončením pracovní doby.

Pokladna

Pondělí 7.30 - 17.00
Úterý 7.30 - 14.00
Středa 7.30 - 17.00
Čtvrtek 7.30 - 14.00
Pátek 7.30 - 12.00  

 

 

Matrika (náměstí Svornosti)

Pondělí 7.30 - 17.00
Úterý 7.30 - 11.00  
Středa 7.30 - 17.00
Čtvrtek 7.30 - 11.00  
Pátek 7.30 - 12.00  

  

Základní pracovní doba ostatních pracovišť

Pondělí 7.30 - 17.00
Úterý 8.00 - 14.00  
Středa 7.30 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 14.00  
Pátek 7.30 - 13.00  

Upozornění: V době od 15.00 do 17.00 hodin nemusí být přítomni všichni zaměstnanci. Prosíme rovněž o pochopení, že zaměstnanci (kromě přepážkových pracovišť) mohou v pracovní době plnit úkoly i mimo budovu úřadu (např. místní šetření).

   

Související odkazy