Úřední hodiny Městského úřadu Český Krumlov

aktualizováno 25. 7. 2018

Většina pracovišť Městského úřadu Český Krumlov sídlí v Kaplické ulici 439. Matrika a Oddělení kancelář starosty sídlí na radnici na náměstí Svornosti 1. Pokud není uvedeno jinak, pracoviště se nachází na Kaplické ulici.

V rámci zkvalitňování služeb Městský úřad Český Krumlov upravuje od 1. dubna 2017 úřední hodiny na registru řidičů a vozidel, podatelně, matrice, pokladně, občanských průkazech a cestovních dokladech, tedy na nejvytíženějších odděleních. Úřední hodiny nebudou přerušeny polední pauzou. Ve výjimečných případech (obsazení agendy jedním zaměstnancem) může být agenda v době oběda (zpravidla od 11.00 hodin) uzavřena na 30 minut  s tím, že zde bude uveden kontakt na zastupující kancelář/osobu.

Aktuálně

V souvislosti se stavebními pracemi v budově Městského úřadu Český Krumlov, v Kaplické ul. 439, dojde k úplnému přerušení provozu vybraných oddělení:

Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend - evidence vozidel a řidičů

bude zcela mimo provoz od čtvrtka 16. do středy 22. 8. 2018. Občané mohou k vyřízení svých záležitostí využít služeb úřadů jiných obcí s rozšířenou působností, například Městského úřadu Kaplice či Magistrátu města České Budějovice, ovšem mimo následujících úkonů: vyzvednutí registračních značek vyřazených z provozu (dříve depozit), podání žádosti o trvalé manipulační registrační značky, vyzvednutí objednaných registračních značek na přání nebo na nosič kol, podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, odnětí řidičského oprávnění a s tím spojené náležitosti, vrácení řidičského oprávnění ve všech případech a vrácení řidičského průkazu, odevzdání řidičského průkazu ze strany občana (z důvodu uloženého zákazu nebo dosažení 12 bodů apod.) a vedení údajů v informačním systému Centrální registr řidičů ohledně záznamu o přestupcích a bodovém hodnocení apod.

Odbor vnitřních věcí, oddělení správních činností - občanské průkazy a cestovní doklady

bude zcela mimo provoz od pátku 31. 8. do pondělí 3. 9. 2018. Občané mohou o vydání nového občanského průkazu či cestovního dokladu žádat u úřadů jiných obcí s rozšířenou působností, například Městského úřadu Kaplice či Magistrátu města České Budějovice; výdej již vyhotovených dokladů ovšem bude možný až po znovuotevření pracoviště.

Odbor financí - pokladna

bude zcela mimo provoz od pátku 10. do pondělí 13. 8. 2018.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

bude zcela mimo provoz od čtvrtka 6. do úterý 11. 9. 2018.

Klientům se omlouváme za dočasné omezení provozu úřadu a děkujeme za pochopení!

Podatelna

Pondělí 7.30 - 17.00
Úterý 7.30 - 15.30
Středa 7.30 - 17.00
Čtvrtek 7.30 - 15.30
Pátek 7.30 - 13.00  

 

 

Cestovní pasy, občanské průkazy
Evidence obyvatel
Registr vozidel, řidičské průkazy
Registr podnikatelů

Pondělí 7.30 - 17.00
Úterý 7.30 - 11.00  
Středa 7.30 - 17.00
Čtvrtek 7.30 - 11.00  
Pátek 7.30 - 12.00  

UPOZORNĚNÍ: Lístek s pořadovým číslem si lze vyzvednout u stojanu vyvolávacího zařízení od 7.00 hodin. Poslední podání je přijímáno ke zpracování 30 minut před ukončením pracovní doby.

 

Pokladna

Pondělí 7.30 - 17.00
Úterý 7.30 - 14.00
Středa 7.30 - 17.00
Čtvrtek 7.30 - 14.00
Pátek 7.30 - 12.00  

 

 

Matrika (náměstí Svornosti)

Pondělí 7.30 - 17.00
Úterý 7.30 - 11.00  
Středa 7.30 - 17.00
Čtvrtek 7.30 - 11.00  
Pátek 7.30 - 12.00  

  

Ostatní pracoviště (Kaplická ul. i náměstí Svornosti)

Pondělí 7.30 - 11.00 12.00 - 17.00
Úterý 7.30 - 11.00  
Středa 7.30 - 11.00 12.00 - 17.00
Čtvrtek 7.30 - 8.30  
Pátek 7.30 - 8.30  

 

   

Související odkazy