Úřední hodiny Městského úřadu Český Krumlov

aktualizováno 29. 7. 2019

Většina pracovišť Městského úřadu Český Krumlov sídlí v Kaplické ulici 439. Matrika a Oddělení kancelář starosty sídlí na radnici na náměstí Svornosti 1. Pokud není uvedeno jinak, pracoviště se nachází na Kaplické ulici.

V rámci zkvalitňování služeb Městský úřad Český Krumlov upravuje od 1. dubna 2017 úřední hodiny na registru řidičů a vozidel, podatelně, matrice, pokladně, občanských průkazech a cestovních dokladech, tedy na nejvytíženějších odděleních. Úřední hodiny nebudou přerušeny polední pauzou. Ve výjimečných případech (obsazení agendy jedním zaměstnancem) může být agenda v době oběda (zpravidla od 11.00 hodin) uzavřena na 30 minut s tím, že zde bude uveden kontakt na zastupující kancelář/osobu.

Podatelna

Pondělí 7.30 - 17.00
Úterý 7.30 - 15.30
Středa 7.30 - 17.00
Čtvrtek 7.30 - 15.30
Pátek 7.30 - 13.00  

 

 

Cestovní pasy, občanské průkazy
Evidence obyvatel
Registr vozidel, řidičské průkazy
Registr podnikatelů

Pondělí 7.30 - 17.00
Úterý 7.30 - 11.00  
Středa 7.30 - 17.00
Čtvrtek 7.30 - 11.00  
Pátek 7.30 - 12.00  

UPOZORNĚNÍ: Lístek s pořadovým číslem si lze vyzvednout u stojanu vyvolávacího zařízení od 7.00 hodin. Poslední podání je přijímáno ke zpracování 30 minut před ukončením pracovní doby.

 

Pokladna

Pondělí 7.30 - 17.00
Úterý 7.30 - 14.00
Středa 7.30 - 17.00
Čtvrtek 7.30 - 14.00
Pátek 7.30 - 12.00  

 

 

Matrika (náměstí Svornosti)

Pondělí 7.30 - 17.00
Úterý 7.30 - 11.00  
Středa 7.30 - 17.00
Čtvrtek 7.30 - 11.00  
Pátek 7.30 - 12.00  

  

Základní pracovní doba ostatních pracovišť

Pondělí 7.30 - 15.00
Úterý 8.00 - 14.00  
Středa 7.30 - 15.00
Čtvrtek 8.00 - 14.00  
Pátek 7.30 - 13.00  

 

   

Související odkazy