Občan > Město a samospráva > Územní plánování

Územní plánování města Český Krumlov

aktualizováno 19. 4.  2017

Na koho se obrátit?

Odbor územního plánování a památkové péče, oddělení úřad územního plánování, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, budova A, 2. patro.

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Dolanská Miluše, Ing.PhD. OUPPP pořizovatel územně analytických podkladů Kaplická 439 217 380 766 718
Hermanová Jana, Ing. OUPPP vedoucí odboru Kaplická 439 216 380 766 704
Pešková Dagmar, Ing. arch. OUPPP referent územního plánování Kaplická 439 217 380 766 703

Pro úřední hodiny klikněte zde.

Struktura stránky:

 1. Územně plánovací dokumentace města Český Krumlov
    0. Nový územní plán města Český Krumlov
    1. Územní plán (ÚPO) města Český Krumlov + již vydané změny územního plánu 
    2. Rozpracované změny územního plánu města Český Krumlov
    3. Regulační plány (RP) města Český Krumlov - vydané
    4. Regulační plány (RP) města Český Krumlov - rozpracované
 2. Územně plánovací dokumentace pro obce spadající do působnosti ORP Český Krumlov pořizované na žádost obcí
    1. Vydané územně plánovací dokumentace obcí pořízené MěÚ ČK
    2. Rozpracované územně plánovací dokumentace obcí pořizované MěÚ ČK
 3. Územní studie (územně plánovací podklady)
 4. Územně analytické podklady
 5. Stavební uzávěry na území města Český Krumlov
 6. Formuláře a žádosti

 

I. Územně plánovací dokumentace města Český Krumlov

0. Nový územní plán města Český Krumlov

Vztah vznikajícího nového územního plánu k platnému ÚPO Český Krumlov a jeho změnám:
Dokud nebude nový územní plán dokončen, tj. dokud nenabude účinnosti, platí stávající územní plán, včetně změn.

Základní informace + stav pořizování (Registrační list územního plánu*)

ZADÁNÍ nového územního plánu bylo dne 25.8.2016 schváleno usnesením zastupitelstva města č. 0060/ZM4/2016.

1. Územní plán (ÚPO) města Český Krumlov + již vydané změny územního plánu 

Textové části:

Výkresové části:

2. Rozpracované změny územního plánu města Český Krumlov

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Hermanová Jana, Ing. OUPPP vedoucí odboru Kaplická 439 216 380 766 704

Obecné kroky pořizování územně plánovacích dokumentací pro obce:

1. Administrace návrhu (ukončena usnesením zastupitelstva města o pořízení změny)
2. Přípravné práce, doplňující průzkumy a rozbory
3. Zadání změny ÚPO (ukončeno schválením zadání v zastupitelstvu města)
4. Návrh změny ÚPO (ukončeno schválením opatření obecné povahy v zastupitelstvu města)

Změna č. 3

Pořizování bylo ukončeno usnesením ZM číslo: 0128/ZM9/2013, ze dne 19.12.2013, tj. změna č.3 územního plánu města Český Krumlov nebude realizována.

Změna č. 10

Pořizování bylo ukončeno usnesením ZM číslo: 0004/ZM1/2014, ze dne 30.1.2014, tj. změna č.10 územního plánu města Český Krumlov nebude realizována.

Změna č. 15

Základní informace + stav pořizování (Registrační list územního plánu nebo jeho změny*)

NÁVRH změny č. 15 ÚPO pro veřejné projednání, které se bude konat ve čtvrtek 15.11. 2016 - viz oznámení na úřední desce - zde (na desce vyvěšeno 13.10.2016 - 14.11.2016)

Textová část: Text - NÁVRH změny č.15 ÚPO Č.Krumlov
Grafická část:  01 - výkres základního členění
                   02 - hlavní výkres - urbanistická koncepce
                   02 - hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury
                   03 - koordinační výkres
                   04 - výkres širších vztahů
                   05 - výkres ZPF

Změna č. 16

Základní informace + stav pořizování (Registrační list územního plánu nebo jeho změny*)

Návrh ZADÁNÍ změny č.16 ÚPO k uplatnění připomínek a požadavků veřejnosti - viz oznámení na úřední desce - zde (na desce vyvěšeno 30.10. 2015 - 30.11. 2015)

Změna č. 18

Základní informace + stav pořizování (Registrační list územního plánu nebo jeho změny*)

Návrh ZADÁNÍ změny č. 18 ÚPO k uplatnění připomínek a požadavků veřejnosti- viz oznámení na úřední desce - zde (na desce vyvěšeno 6. 10. 2016 - 24. 10. 2016)

3. Regulační plány (RP) města Český Krumlov - vydané

Textové části:

Výkresové části:

RP Domoradice - jih

4. Regulační plány (RP) města Český Krumlov - rozpracované

RP území změny č. 3 ÚPO Č. Krumlova

Pořizování bylo ukončeno usnesením ZM číslo: 0128/ZM9/2013, ze dne 19.12.2013, tj. regulační plán v území změny č.3 ÚPO Č.Krumlova nebude realizován.

RP Dobrkovice - naproti kempu

Pořizování bylo ukončeno usnesením ZM číslo: 0004/ZM1/2014, ze dne 30.1.2014, tj. regulační plán RP Dobrkovice - naproti kempu (v území řešeném změnou č.10 ÚPO Č.Krumlova) nebude realizován.

RP Šeříková stráň

Veřejné projednání NÁVRHU regulačního plánu se uskuteční dne 9.4.2015 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Kaplické ulici - viz oznámení na úřední desce zde (na desce vyvěšeno 6.3.2015)

RP Rybářská

NÁVRH pro společné jednání - viz oznámení na úřední desce zde  (na desce vyvěšeno 5.12.2016 - 5.1.2017) 

Základní informace + stav pořizování (Registrační list regulačního plánu nebo jeho změny*)

*) Registrační list se zobrazí prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer, jiné prohlížeče mají problém stránku zobrazit

II. Územně plánovací dokumentace pro obce spadající do působnosti ORP Český Krumlov pořizované na žádost obcí

1. Vydané územně plánovací dokumentace obcí pořízené MěÚ ČK

Brloh - Změna č. 2 územního plánu obce (*.pdf)

Holubov - Územní plán (*.pdf)

Hořice na Šumavě - změna č. 1 územního plánu obce (*.pdf)

Chlumec - Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru (*.pdf)

Chlumec - Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru (*.pdf)

Kájov - Změna Č. 3 územního plánu obce (*pdf)

Křemže - Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru (*.pdf)

Malšín - Změna č. 1 územního plánu obce (*.pdf)

Malšín - Změna č. 2 územního plánu obce (*.pdf)

Mojné - Územní plán (*.pdf)

Přední Výtoň - Změna č. 1 územního plánu obce (*.pdf)

Přední Výtoň - Změna č. 2 územního plánu obce (*.pdf)

Rožmberk nad Vltavou - Územní plán (*.pdf)

Rožmberk nad Vltavou - Změna č.1 Územního plánu (*.pdf)

Vyšší Brod - Změna č. 2 územního plánu města (*.pdf)

Vyšší Brod - Změna č. 3 územního plánu města (*.pdf)

Vyšší Brod - Změna č. 4 územního plánu města (*.pdf)

Vyšší Brod - Změna č. 5 územního plánu města (*.pdf)

2. Rozpracované územně plánovací dokumentace obcí pořizované MěÚ ČK

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pešková Dagmar, Ing. arch. OUPPP referent územního plánování Kaplická 439 217 380 766 703

Pro úřední hodiny klikněte zde.

Obecné kroky pořizování územně plánovací dokumentích pro obce:

1. Schválení pořízení územně plánovací dokumentace usnesením zastupitelstva obce a jeho předání pořizovateli (tj. oddělení územního plánování MěÚ Č. Krumlov)
2. Přípravné práce, doplňující průzkumy a rozbory
3. Zadání územně plánovací dokumentace (ukončeno schválením zadání v zastupitelstvu obce)
4. Návrh územně plánovací dokumentace (ukončeno schválením opatření obecné povahy v zastupitelstvu obce)

Kájov - změna č. 7 ÚPO Kájov

Návrh zadání změny č. 7 ÚPO Kájov k nahlédnutí ZDE

Kájov - změna č. 8 ÚPO Kájov

Návrh zadání změny č. 8 ÚPO Kájov k nahlédnutí ZDE

Malšín - nový územní plán

Základní informace + stav pořizování (registrační list plánu*)

Zveřejnění návrhu ÚP pro společné jednání (oznámení společného jednání - viz úřední deska):

1.Textová část

2.Výkres základního členění

3.Hlavní výkres

4.Výkres veřejně prospěšných staveb

5.Koordinační výkres

6.Výkres širších vztahů

7.Výkres předpokládaných záborů ZPF

Nová Ves - změna č.1 ÚPO

Základní informace + stav pořizování (registrační list plánu*)

Zveřejnění návrhu Změny č. 1 územního plánu Nová Ves pro veřejné projednání - viz oznámení na úřední desce zde.

Nová Ves u Brloha - Text 

1. Výkres základního členění území

2. Hlavní výkres

3. Koordinační výkres

4. Výkres širších vztahů

5. Výkres předpokládaných záborů půdních fondů

Přísečná - nový územní plán

Základní informace + stav pořizování (registrační list plánu*)

Zveřejněn návrh ZADÁNÍ nového územního plánu PŘÍSEČNÉ - viz oznámení na úřední desce zde (oznámení na úřední desce vyvěšeno 24.6.2014)

*) Registrační list se zobrazí prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer, jiné prohlížeče mají problém stránku zobrazit

Zlatá Koruna - nový územní plán

Základní informace + stav pořizování (registrační list plánu*)

Zveřejnění návrhu nového Územního plánu ZLATÁ KORUNA- viz oznámení na úřední desce zde (oznámení na úřední desce vyvěšeno 3. 4. 2017)

Návrh Územního plánu Zlatá koruna k nahlédnutí ZDE:

ÚP Zlatá Koruna - TEXTOVÁ ČÁST

1. Výkres základního členění území

2. Hlavní výkres

3. Výkres dopravní a technické infrastruktury

4. Výkres veřejně prospěšných stavebních opatření a asanací

5. Výkres pořadí změn v území

6. Koordinační výkres

7. Výkres širších vztahů

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

9. Výkres hitorického vývoje ZK Rozvržení

*) Registrační list se zobrazí prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer, jiné prohlížeče mají problém stránku zobrazit

III. Územní studie (ÚS)

Územní studie jsou územně plánovacími podklady, které navrhují, prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů. Podrobněji viz Vysvětlení pojmů z oblasti územního plánování.

 • Územní studie Český Krumlov - Chvalšinská - Předpolí bývalého grafitového dolu - prověření podmínek využití pozemků pro novou zástavbu.

IV. Územně analytické podklady (ÚAP)

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Dolanská Miluše, Ing.PhD. OUPPP pořizovatel územně analytických podkladů Kaplická 439 217 380 766 718

V roce 2009 bylo pořízeno technické vybavení na zpracování Územně analytických podkladů (ÚAP) s přispěním Jihočeského kraje v rámci Grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

V roce 2010 byla pořízena úplná aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území s přispěním Jihočeského kraje v rámci Grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Český Krumlov

V. Stavební uzávěry na území města Český Krumlov

Účel vyhlášených stavebních uzávěr:

 • ochrana území vybraných zón před umisťováním a realizací staveb, které by mohly narušit urbanistický charakter města Český Krumlov jako významného centra turistického ruchu, jehož historické centrum je zapsáno na Listině světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
 • jedná se o zóny, pro něž se již pořizuje nebo připravuje pořízení (tj. bylo schváleno zastupitelstvem města) územně plánovací dokumentace (regulační plány a jejich změny, změna ÚPO) a je nezbytné předejít realizaci takových nových staveb, přestaveb existujících objektů či změnám v území, které by znemožnily budoucí organizaci území zón podle těchto územně plánovacích dokumentací.

Platnost každé z těchto stavebních uzávěr skončí vždy tím dnem, kdy bude zastupitelstvem města schválena příslušná územně plánovací dokumentace (viz. výše - regulační plán, změna regulačního plánu či změna územního plánu města). Výjimky ze stavebních uzávěr může povolit rada města, pokud jejich udělením nebude ohrožen účel uzávěr. O udělení výjimky ze stavební uzávěry na území města Český Krumlov je možné požádat - žádost ke stažení zde.

Nařízení města o vyhlášené stavební uzávěry:

VI. Formuláře a žádosti

Související odkazy