Občan > Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce > Archiv ukončených řízení > 2011

Archiv veřejných zakázek a výběrových řízení

aktualizováno 08.02.2016

V archivu veřejných zakázek malého rozsahu jsou k dispozici informace a dokumenty k veřejným zakázkám a výběrovým řízením dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými organizacemi, zveřejněné do 31. 1. 2016. Archiv je rozdělen po jednotlivých letech od roku 2010 do ledna 2016 včetně veřejných zakázek realizovaných formou e-aukcí viz filtr nad nadpisem této stránky.

Veřejné zakázky malého rozsahu zveřejněné od 1. 2. 2016 jsou k dispozici na profilu zadavatele - zde.

Ukončené veřejné zakázky a výběrová řízení - rok 2011