Občan > Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce > Archiv ukončených řízení > 2012

Archiv veřejných zakázek a výběrových řízení

aktualizováno 08.02.2016

V archivu veřejných zakázek malého rozsahu jsou k dispozici informace a dokumenty k veřejným zakázkám a výběrovým řízením dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými organizacemi, zveřejněné do 31. 1. 2016. Archiv je rozdělen po jednotlivých letech od roku 2010 do ledna 2016 včetně veřejných zakázek realizovaných formou e-aukcí viz filtr nad nadpisem této stránky.

Veřejné zakázky malého rozsahu zveřejněné od 1. 2. 2016 jsou k dispozici na profilu zadavatele - zde. 

Ukončené veřejné zakázky a výběrová řízení - rok 2012

  • Výběrové řízení - pronájem nebytových prostor Urbinská 185 - jednotka č. 185/0 o výměře cca 154 m2 v domě Urbinská 185 na st.p.č. 882 v k.ú. Přísečná-Domoradice (více informací k vyhlášenému výběrovému řízení zde)

  • Výběrové řízení - pronájem nebytových prostor Urbinská 181 - bývalá prodejna květin, jednotka č. 181/5 o výměře cca 83 m2 v domě Urbinská 181 na st.p.č. 411 v k.ú. Přísečná-Domoradice.

     - jednotka se skládá z místností o výměře 21,42 m2, 13,33 m2, 11 m2 a 26 m2 včetně sociálního zázemí

  • Výběrové řízení - pronájem nebytových prostor Urbinská 186 - bývalá cukrárna, jednotka  č. 186/0 o výměře cca 85,7 m2  v domě Urbinská 186 na st.p.č. 433/1 a 433/2 v k.ú. Přísečná-Domoradice

    - jednotka se skládá z místnosti o výměře 53,4 m2 (prodejna), 13,5 m2 (sklad), 14 m2 (kancelář) včetně sociálního zázemí

  • Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na Zpracování územně plánovací dokumentace "Regulační plán Rybářská". Nabídky jsou přijímány do 26. listopadu 2012 do 12.00 hodin.