Občan > Potřebuji si vyřídit > Zábor veřejného prostranství

Zábor veřejného prostranství

aktualizováno 10.10.2014

Veřejným prostranstvím jsou podle zákona o obcích všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory sloužící obecnému užívání, tzn. přístupné každému bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Zvláštním užíváním veřejného prostranství, které je zpoplatněno, se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb a prodeji, umístění skládek, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jim podobných atrakcí, umístění reklamních tabulí (tzv. „áček"), užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce. Po ukončení užívání veřejného prostranství je uživatel povinen zařízení odstranit a prostranství uvést do původního stavu. V případě porušení této povinnosti bude veřejné prostranství uklizeno na náklady uživatele a tomuto může být uložena sankce podle příslušného zákona.

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Borovka Zdeněk ODSH referent TAXI, zábory, tržní řád Kaplická 439 013 380 766 507

Dokumenty

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Související odkazy

Legislativní opora