Mostní provizorium přes náhon u mlýna v Široké ulici

Mostní provizorium přes náhon u mlýna v Široké ulici


Foto: Jiří Kubovský
.