Bourání kamenné opěry jezu a navážení materiálu k dotěsnění násypu

Bourání kamenné opěry jezu a navážení materiálu k dotěsnění násypu


Foto: Jiří Kubovský
.