Odstraňování suti z kamenných opěr jezu a technika mající vybudovat ochrannou stěnu z larsen

Odstraňování suti z kamenných opěr jezu a technika mající vybudovat ochrannou stěnu z larsen


Foto: Jiří Kubovský
.