18. dubna 2012 - Starosta Dalibor Carda spolu se Zdeňkem Zídkem, ředitelem závodu Horní Vltava, státního podniku Povodí Vltavy a tajemníkem MěÚ Český Krumlov Radimem Rouče při veřejném projednání problematiky protipovodňových opatření ve městě

18. dubna 2012 - Starosta Dalibor Carda spolu se Zdeňkem Zídkem, ředitelem závodu Horní Vltava, státního podniku Povodí Vltavy a tajemníkem MěÚ Český Krumlov Radimem Rouče při veřejném projednání problematiky protipovodňových opatření ve městě


Foto: Mgr. Filip Putschögl
.