Lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti po vydání kolaudačního souhlasu 15. listopadu 2012

Lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti po vydání kolaudačního souhlasu 15. listopadu 2012


Zdroj: Archiv města Český Krumlov
.