Předání Ceny města Český Krumlov za rok 2004 pro Smyčcový orchestr Český Krumlov, foto: Lubor Mrázek

Předání Ceny města Český Krumlov za rok 2004 pro Smyčcový orchestr Český Krumlov, foto: Lubor Mrázek


.