PhDr. Eva Davidová, CSc. přebírá Cenu města Český Krumlov za rok 2005, foto: Lubor Mrázek

PhDr. Eva Davidová, CSc. přebírá Cenu města Český Krumlov za rok 2005, foto: Lubor Mrázek


.