3705b Chvalšiny, spätgotishe Kirche, Exterieur, foto Libor Sváček, archive OIS

3705b Chvalšiny, spätgotishe Kirche, Exterieur, foto Libor Sváček, archive OIS


.