Cena města Český Krumlov za rok 2020 - nominační formulář

Nominace na Cenu města mohou být doručovány městu Český Krumlov nejpozději do 31. března 2021. Nominace na udělení Ceny města musí obsahovat povinné údaje:

a) jméno a adresu nominovaného kandidáta,
b) zdůvodnění předkládaného návrhu,
c) jméno a adresu navrhovatele.

Nominace, která nesplňuje tyto náležitosti, může být považována za neplatnou a z dalšího projednávání vyloučena. Za správnost údajů odpovídá navrhovatel.

UPOZORNĚNÍ: Nezasílejte více nominací pro jednoho kandidáta – nejedná se o hlasování, ale pouze o jmenné nominace. Více nominací pro jednoho kandidáta nemá vliv na rozhodnutí o přidělení Ceny města.

Statut Ceny města Český Krumlov je ke stažení zde.

Hlasujte prosím zde:

  Bezpočnostní kód