Vítejte na oficiálních stránkách města Český Krumlov

RYCHLE HLEDÁM

KRÁTKÉ ZPRÁVY

2.12.2016

Změna v nedělním autobusovém spoji ke hřbitovu

S platností od 4. prosince 2016 se mění jízdní řád nedělního autobusového spoje ke hřbitovu. Čas odjezdu z autobusového nádraží se posouvá z 14.00 na 13.20 hodin a doba odjezdu od hřbitova zpět na autobusové nádraží se mění z 15.45 na 14.40 hodin. Časy odjezdu byly změněny, aby přeprava ke hřbitovu lépe navazovala na spoje městských linek.

 AKTUALITY       UZAVÍRKY A UPOZORNĚNÍ

Tvorba akčního plánu je dalším krokem ve strategickém plánování

Tvorba akčního plánu je dalším krokem ve strategickém plánování

Zastupitelstvo města Český Krumlov 4. října 2016 jednomyslně schválilo strategický plán rozvoje města, což jasně potvrzuje, že tým složený o obyvatel města, zaměstnanců a představitelů města, ... celý článek

Krumlovský advent a Vánoce lákají jedinečnou atmosférou

Krumlovský advent a Vánoce lákají jedinečnou atmosférou

Vychutnat si předvánoční čas v klidu a pohodě a zažít příjemnou adventní atmosféru při procházkách historickými uličkami města mohou obyvatelé a návštěvníci Českého Krumlova až do Tří králů. ... celý článek

Nový systém nakládání s firemním odpadem

Nový systém nakládání s firemním odpadem

Jak informujeme v prosincovém čísle Novin města Český Krumlov, dochází s platností od 1.1.2017 ke změnám podmínek využívání odpadového systému města. ... celý článek

Výpadky tepla na sídlišti Mír nehrozí, město ale situaci nepodceňuje

Výpadky tepla na sídlišti Mír nehrozí, město ale situaci nepodceňuje

4.listopadu 2016 Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl zrušit povolení provozu teplárny Carthamus a.s. v Domoradicích, což může ovlivnit další provozování ... celý článek

Výpadky světelné signalizace na křižovatce u Porákova mostu

Výpadky světelné signalizace na křižovatce u Porákova mostu

Odbor dopravy a silničního hospodářství v poslední době zaznamenal, že v některé dny ráno mezi 6. a 7. hodinou, dochází ve světelné křižovatce U Porákova mostu k výpadku funkčnosti signalizace ... celý článek

Informace k povinnosti kontroly technického stavu a provozu kotlů

Informace k povinnosti kontroly technického stavu a provozu kotlů

Povinnost provádět kontroly technického stavu a provozu kotlů mají všichni provozovatelé kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW ... celý článek