Vítejte na oficiálních stránkách města Český Krumlov

RYCHLE HLEDÁM

KRÁTKÉ ZPRÁVY

15.2.2018

Harmonogram prací v Nových Dobrkovicích

Od února probíhají práce na rekonstrukci inženýrských sítí a místních komunikací v Nových Dobrkovicích podle dopravně inženýrského opatření. Případné změny v pořadí etap a časový harmonogram budou občanům průběžně upřesňovány prostřednictvím informací na oficiálních webových a facebookových stránkách města. Dále budou přímo dotčení občané informováni dodavatelem přímo na stavbě formou písemných sdělení vhazovaných do schránek. Práce provádí spol. SWIETELSKY stavební s.r.o., odpovědnou osobou je Zbyněk Soukup, tel.: 602 133 509.

18.12.2017

Zimní údržba komunikací

Komunikace se rozdělují pro účely zimní údržby podle stupně důležitosti, při jejich určení se přihlíží zejména k intenzitě dopravy, vedení tras veřejné hromadné dopravy, dopravnímu významu komunikace, stavebnímu a dopravně-technickému stavu komunikace. Zimní údržbu zabezpečují Služby města Český Krumlov s.r.o., které dle potřeby a aktuální meteorologické situace také zajišťují nepřetržitou dispečerskou službu na tel. č. 380 711 285 a 773 116 611. Sjízdnost a schůdnost je zajišťována provozem denně včetně sobot, nedělí a svátků v době od 3.00 do 22.00 hod. Celé znění Operačního plánu zimní údržby je k dispozici zde.

 AKTUALITY       UZAVÍRKY A UPOZORNĚNÍ

Veřejné představení územní studie a kasáren ve Vyšném

Veřejné představení územní studie a kasáren ve Vyšném

Město Český Krumlov a ov architekti, s. r. o. zvou širokou veřejnost na představení analytické části územní studie Vyšný a kasáren Vyšný, které se uskuteční v úterý 20. února 2018 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ... celý článek

Krátké zprávy z jednání Rady města

Krátké zprávy z jednání Rady města

Rada města Český Krumlov (dále jen RM) projednala na svém jednání 29. ledna 2018 mimo jiné tyto body: Analýza vyspělosti města Český Krumlov v oblasti Smart City; RM schválila uzavření smlouvy na vypracování ... celý článek

Novinky v dotacích pro kulturní památky mimo památkové rezervace a zóny

Novinky v dotacích pro kulturní památky mimo památkové rezervace a zóny

V programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností platí od 1. 1. 2018 několik novinek. Od nového roku Ministerstvo ... celý článek

Psí Vánoce nadělily hračky i domov

Psí Vánoce nadělily hračky i domov

Neuvěřitelnou nadílku přinesly útulkovým chlupáčům tradiční Psí Vánoce. Příznivci němých tváří v pátek 15. prosince 2017 opět projevili velkorysou štědrost, když přišli podpořit činnost ... celý článek

Únorový program v Senior klubu

Únorový program v Senior klubu

Senior klub pro své návštěvníky připravil pestrý únorový program. Začátek všech programů je ve 14 hodin. ... celý článek

Hlasujte pro Rákosníčkovo hřiště v Českém Krumlově

Hlasujte pro Rákosníčkovo hřiště v Českém Krumlově

Český Krumlov má šanci na zbudování Rákosníčkova hřiště od společnost Lidl, která letos postaví v České republice dalších deset oblíbených dětských hřišť. O tom, která města se mohou na hřiště v hodnotě 1,5 mil. ... celý článek

Zabezpečení chodníků a zábradlí na mostu Dr. Edvarda Beneše

Zabezpečení chodníků a zábradlí na mostu Dr. Edvarda Beneše

V nejbližších dnech začnou na mostu Dr. Edvarda Beneše v centru Českého Krumlova zabezpečovací práce na zamezení vstupu na chodníky a k zábradlí. Dle závěrů z provedeného ... celý článek

„Dej tip“, vyzývá město obyvatele k nahlášení závad

„Dej tip“, vyzývá město obyvatele k nahlášení závad

V trendu nárůstu moderních technologií, které usnadňují komunikaci a spolupráci obyvatel se samosprávou, pokračuje město Český Krumlov i v novém roce. Nejnovější inovací prošla ... celý článek

Vodné a stočné pro rok 2018

Vodné a stočné pro rok 2018

Kalkulace vodného a stočného pro rok 2018 předpokládá zachování výše nájemného za vodohospodářský majetek, které činí 13 406 201,0 Kč bez DPH, a současně mírně upravuje ... celý článek

Kam zmizely busty prezidentů?

Kam zmizely busty prezidentů?

Často se na českokrumlovskou radnici obracejí obyvatelé i návštěvníci Českého Krumlova s dotazem, proč byla odstraněna busta prezidenta Edvarda Beneše z nádvoří hotelu Růže, kde ... celý článek

Bezplatná insolvenční poradna pro občany Českokrumlovska

Bezplatná insolvenční poradna pro občany Českokrumlovska

I v roce 2018 pokračuje v Českém Krumlově ve svém působení Bezplatná insolvenční poradna, která vznikla na základě společného sociálně právního projektu, jehož partnery jsou vedle ... celý článek

Město a jeho rozpočet pro rok 2018

Město a jeho rozpočet pro rok 2018

Poslední čtvrtletí je na úřadě vždy spojeno s usilovnou přípravou rozpočtu města a nejinak tomu bylo i na konci uplynulého roku. Rozpočet je totiž nejdůležitějším dokumentem, ... celý článek

Městská autobusová doprava v novém roce

Městská autobusová doprava v novém roce

Zvyšující se počet přepravených osob městskou autobusovou dopravou značí, že poptávka po městské dopravě v porovnáním s předchozím obdobím narostla. Pro porovnání s rokem 2016 ... celý článek

Město má zpracovanou komplexní dopravní koncepci

Město má zpracovanou komplexní dopravní koncepci

Projekt Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov byl zpracován společností NDCon s.r.o. na základě výběru zhotovitele ve veřejné soutěži. Koncepce je zpracovávána v ... celý článek

Soutěž Mladí fotografují památky

Soutěž Mladí fotografují památky

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v současné době organizuje již jedenáctý ročník mezinárodní soutěže Mladí fotografují památky, která je jednou z největších světových akcí ... celý článek

Budějovická brána oblékla nový plášť

Budějovická brána oblékla nový plášť

Perla vstupu do města – Budějovická brána – září novotou. Stavební a restaurátorské práce trvaly čtyři měsíce a spočívaly v obnově vnějšího pláště. Byly opraveny omítkové vrstvy, ... celý článek

Český Krumlov je 25 let světovým kulturním dědictvím

Český Krumlov je 25 let světovým kulturním dědictvím

Čas neuvěřitelně letí, před čtvrtstoletím, 4. prosince 1992, se naše město zařadilo do rodiny světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, toho nejlepšího a nejhodnotnějšího, co ... celý článek