Vítejte na oficiálních stránkách města Český Krumlov

RYCHLE HLEDÁM

KRÁTKÉ ZPRÁVY

21.10.2016

Matrika uzavřena

Z důvodů probíhajících kontrol na matričních obcích bude matrika v Českém Krumlově uzavřena v tyto termíny: 25. 10., 8. 11. a 15. 11. 2016. Děkujeme za pochopení.

21.10.2016

Výpadky světelné signalizace na křižovatce u Porákova mostu

Odbor dopravy a silničního hospodářství v poslední době zaznamenal, že v některé dny ráno mezi 6. a 7. hodinou, dochází ve světelné křižovatce U Porákova mostu k výpadku funkčnosti signalizace pro směr jízdy od Českých Budějovic na Kaplici. Dodavatel služby byl s tímto obeznámen a provádí dodatečné úpravy systému tak, aby zajistil nepřetržitou funkčnost systému a současně, aby zjistil původ této závady. Systém byl tedy pro tento směr jízdy dočasně, asi po dobu jednoho týdne, nastaven na pevně stanovený interval a dovybaven záznamovým zařízením, které by mělo odhalit, co způsobuje tyto anomálie.

Prosíme řidiče, kteří se při průjezdu touto křižovatkou setkají s podobnými obtížemi, aby tuto informaci předali buď přímo na Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ ČK, popř. městské policii nebo Službám města Český Krumlov.

 AKTUALITY       UZAVÍRKY A UPOZORNĚNÍ

Domoradická teplárna přerušila proces EIA

Domoradická teplárna přerušila proces EIA

Vlastník a provozovatel domoradické teplárny, společnost Carthamus, a.s., přerušil tzv. proces EIA, který měl posoudit vliv záměru rekonstrukce tepelného zdroje na životní prostředí. ... celý článek

Audit Českokrumlovského rozvojového fondu neshledal žádná zásadní pochybení

Audit Českokrumlovského rozvojového fondu neshledal žádná zásadní pochybení

Město Český Krumlov obdrželo v létě 2016 dlouho očekávanou zprávu o provedeném auditu hospodaření městské společnosti Českokrumlovského rozvojového fondu. V souladu ... celý článek

Český Krumlov má nový strategický plán rozvoje města

Český Krumlov má nový strategický plán rozvoje města

Začátkem října zastupitelé Českého Krumlova schválili strategický plán rozvoje města pro období 2016 – 2022. Dokument vznikl v rámci projektu Krumlov sobě – Tvořme Krumlov spolu ... celý článek

Oprava vozovky uzavře průjezd z třídy Míru na Chvalšinskou silnici

Oprava vozovky uzavře průjezd z třídy Míru na Chvalšinskou silnici

Od 7. 10. 2016 do 23. 10. 2016 budou pokračovat práce na Chvalšinské silnici I/39, které budou navazovat na nově dokončenou světelnou křižovatku. Jedná se o opravu povrchu silnice v úseku ... celý článek

Informace k povinnosti kontroly technického stavu a provozu kotlů

Informace k povinnosti kontroly technického stavu a provozu kotlů

Povinnost provádět kontroly technického stavu a provozu kotlů mají všichni provozovatelé kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW ... celý článek

Odpadový zpravodaj - kapitola kuchyňské zbytky

Odpadový zpravodaj - kapitola kuchyňské zbytky

Gastroodpady, tzn. odpady z kuchyní a stravoven jsou v Českém Krumlově poměrně výrazným problémem s ohledem na množství restauračních zařízení v historickém centru města. ... celý článek