Vítejte na oficiálních stránkách města Český Krumlov

RYCHLE HLEDÁM

KRÁTKÉ ZPRÁVY

19.1.2017

Zimní údržba komunikací

Komunikace se rozdělují pro účely zimní údržby podle stupně důležitosti, při jejich určení se přihlíží zejména k intenzitě dopravy, vedení tras veřejné hromadné dopravy, dopravnímu významu komunikace a stavebnímu a dopravně-technickému stavu komunikace. Zimní údržbu zabezpečují Služby města Český Krumlov s.r.o., které dle potřeby a aktuální meteorologické situace také zajišťují nepřetržitou dispečerskou službu na tel. č. 380 711 285 a 773 116 611. Sjízdnost a schůdnost je zajišťována provozem denně včetně sobot, nedělí a svátků v době od 3.00 do 22.00 hod.

12.1.2017

Změna v nedělním autobusovém spoji ke hřbitovu

Začátkem prosince vešla v platnost změna jízdního řádu nedělního autobusového spoje ke  hřbitovu. Čas odjezdu z autobusového nádraží se posouvá z 14.00 na 13.20 hodin a doba odjezdu od hřbitova zpět na autobusové nádraží se mění z 15.45 na 14.40 hodin. Časy odjezdu byly změněny, aby přeprava ke hřbitovu lépe navazovala na spoje městských linek.

11.1.2017

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost

Vzhledem k aktuální nákazové situaci v ČR, kdy došlo v posledních týdnech k výskytu několika ohnisek ptačí chřipky, vytvořila Státní veterinární správa informační leták o ptačí chřipce pro veřejnosti a především pro drobnochovatele drůbeže. Obsahuje základní informace o ptačí chřipce, klinické příznaky ptačí chřipky a doporučení pro drobnochovatele drůbeže. Leták a veškeré podrobné informace, které jsou pravidelně aktualizovány, jsou k dispozici na webu Státní veterinární správy www.svscr.cz. 

 AKTUALITY       UZAVÍRKY A UPOZORNĚNÍ

Český Krumlov rozšíří obslužnost městské autobusové dopravy

Český Krumlov rozšíří obslužnost městské autobusové dopravy

V únoru vejdou v platnost změny v městské autobusové dopravě v Českém Krumlově, které iniciovali sami cestující. Dojde k rozšíření dosahu spojů ve městě ... celý článek

Ohlašovací povinnosti firem v odpadovém hospodářství

Ohlašovací povinnosti firem v odpadovém hospodářství

Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2017 ... celý článek

Město a jeho rozpočet pro rok 2017

Město a jeho rozpočet pro rok 2017

Na prosincovém jednání schválilo zastupitelstvo města rozpočet pro rok 2017. Rozpočet je nejdůležitějším dokumentem, prostřednictvím kterého je zabezpečována správa města a jeho hospodaření v daném roce. ... celý článek

ICOS Český Krumlov získal 2. místo v prestižním ocenění Neziskovka roku 2016

ICOS Český Krumlov získal 2. místo v prestižním ocenění Neziskovka roku 2016

V pondělí 28. listopadu 2016 vyvrcholil v pražském divadle Archa čtvrtý ročník nezávislého ocenění NEZISKOVKA ROKU. Ocenění zde získávají nejlépe vedené neziskové organizace ... celý článek

Děkujeme, že pomáháte. Na Psích Vánocích se vybralo dvacet tisíc korun a jeden a půl tuny krmiva

Děkujeme, že pomáháte. Na Psích Vánocích se vybralo dvacet tisíc korun a jeden a půl tuny krmiva

Radost z obyčejné lidské dobroty, pospolitosti a ochoty myslet na druhé. To zažívali zaměstnanci českokrumlovského psího útulku na sousedském setkání v rámci tradiční akce Psí Vánoce. ... celý článek

Český Krumlov hostil konferenci o sdílené péči o seniory

Český Krumlov hostil konferenci o sdílené péči o seniory

V listopadu proběhla Českém Krumlově konference na téma „Sdílená péče o seniory v Jihočeském kraji“ za účasti i dalších pozvaných hostů. V úvodu konference se svým příspěvkem vystoupila náměstkyně ministryně MPSV paní Zuzana Jentschke Stöcklová, ... celý článek

Nový systém nakládání s firemním odpadem

Nový systém nakládání s firemním odpadem

Jak informujeme v prosincovém čísle Novin města Český Krumlov, dochází s platností od 1.1.2017 ke změnám podmínek využívání odpadového systému města. ... celý článek