Vítejte na oficiálních stránkách města Český Krumlov

RYCHLE HLEDÁM

KRÁTKÉ ZPRÁVY

17.1.2018

Změna termínu jednání zastupitelstva města

Upozorňujeme obyvatele za změnu termínu jednání zastupitelstva města. Z důvodu přípravy a projednání materiálů se první letošní zasedání zastupitelstva bude konat ve čtvrtek 22. února 2018.  

15.1.2018

Tisková chyba v lednovém čísle Novin města Český Krumlov

Omlouváme se za tiskovou chybu v lednovém čísle Novin města Český Krumlov, kde je na str. 8 v ceníku městské autobusové dopravy nesprávně uvedena informace, že senioři nad 70 let mají dopravu zdarma. V ceníku je správně uvedeno zpoplatnění osob nad 65 let, cena i podmínky přepravy. Za tuto nepříjemnou situaci a vzniklé komplikace se všem cestujícím velmi omlouváme. Město Český Krumlov eviduje nedokonalosti stávajícího systému, proto se v letošním roce pokusí městskou dopravu přeorganizovat tak, aby byla přehlednější, dostupnější a efektivnější.

18.12.2017

Zimní údržba komunikací

Komunikace se rozdělují pro účely zimní údržby podle stupně důležitosti, při jejich určení se přihlíží zejména k intenzitě dopravy, vedení tras veřejné hromadné dopravy, dopravnímu významu komunikace, stavebnímu a dopravně-technickému stavu komunikace. Zimní údržbu zabezpečují Služby města Český Krumlov s.r.o., které dle potřeby a aktuální meteorologické situace také zajišťují nepřetržitou dispečerskou službu na tel. č. 380 711 285 a 773 116 611. Sjízdnost a schůdnost je zajišťována provozem denně včetně sobot, nedělí a svátků v době od 3.00 do 22.00 hod. Celé znění Operačního plánu zimní údržby je k dispozici zde.

 AKTUALITY       UZAVÍRKY A UPOZORNĚNÍ

Bezplatná insolvenční poradna pro občany Českokrumlovska

Bezplatná insolvenční poradna pro občany Českokrumlovska

I v roce 2018 pokračuje v Českém Krumlově ve svém působení Bezplatná insolvenční poradna, která vznikla na základě společného sociálně právního projektu, jehož partnery jsou vedle ... celý článek

Mapová aplikace Kam mám jít volit? napoví, kde najdete vaši volební místnost

Mapová aplikace Kam mám jít volit? napoví, kde najdete vaši volební místnost

Pokud jdete volit poprvé, přestěhovali jste se, nebo už nevíte, kde je vaše volební místnost, podívejte se do aplikace krumlovského geoportálu ... celý článek

Město a jeho rozpočet pro rok 2018

Město a jeho rozpočet pro rok 2018

Poslední čtvrtletí je na úřadě vždy spojeno s usilovnou přípravou rozpočtu města a nejinak tomu bylo i na konci uplynulého roku. Rozpočet je totiž nejdůležitějším dokumentem, ... celý článek

Městská autobusová doprava v novém roce

Městská autobusová doprava v novém roce

Zvyšující se počet přepravených osob městskou autobusovou dopravou značí, že poptávka po městské dopravě v porovnáním s předchozím obdobím narostla. Pro porovnání s rokem 2016 ... celý článek

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky

Vzhledem ke končícímu pětiletému volebnímu období úřadujícího prezidenta, vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR termín konání volby prezidenta na dny 12. a 13. ledna 2018. ... celý článek

Projekty zrealizované v roce 2017

Projekty zrealizované v roce 2017

Město v loňském roce zrealizovalo za finanční podpory Jihočeského kraje, ministerstev České republiky či operačních programů řadu projektů. ... celý článek

Město má zpracovanou komplexní dopravní koncepci

Město má zpracovanou komplexní dopravní koncepci

Projekt Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov byl zpracován společností NDCon s.r.o. na základě výběru zhotovitele ve veřejné soutěži. Koncepce je zpracovávána v ... celý článek

Ukončení poradenské služby České obchodní inspekce

Ukončení poradenské služby České obchodní inspekce

Z důvodu malého zájmu spotřebitelů ukončuje Česká obchodní inspekce poradenskou a informační službu, kterou poskytovala pravidelně první pátek v měsíci v budově Městského úřadu Český Krumlov ... celý článek

Lednový program v Senior klubu

Lednový program v Senior klubu

Senior klub pro své návštěvníky připravil pestrý lednový program. Začátek všech programů je ve 14 hodin. ... celý článek

Oznámení pacientům MUDr. Miroslava Punčocháře

Oznámení pacientům MUDr. Miroslava Punčocháře

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor zdravotnictví, oznamuje, že zdravotnická dokumentace zemřelého MUDr. Miroslava Punčocháře, s místem poskytování zdravotních služeb ... celý článek

Soutěž Mladí fotografují památky

Soutěž Mladí fotografují památky

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v současné době organizuje již jedenáctý ročník mezinárodní soutěže Mladí fotografují památky, která je jednou z největších světových akcí ... celý článek

Budějovická brána oblékla nový plášť

Budějovická brána oblékla nový plášť

Perla vstupu do města – Budějovická brána – září novotou. Stavební a restaurátorské práce trvaly čtyři měsíce a spočívaly v obnově vnějšího pláště. Byly opraveny omítkové vrstvy, ... celý článek

Pilotní ročník participativního rozpočtu zná vítězné projekty

Pilotní ročník participativního rozpočtu zná vítězné projekty

Krumlovská veřejnost hlasováním rozhodla o projektech, které budou v příštím roce realizovány v rámci prvního ročníku participativního plánování. Náměty předkládali a ... celý článek

Český Krumlov je 25 let světovým kulturním dědictvím

Český Krumlov je 25 let světovým kulturním dědictvím

Čas neuvěřitelně letí, před čtvrtstoletím, 4. prosince 1992, se naše město zařadilo do rodiny světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, toho nejlepšího a nejhodnotnějšího, co ... celý článek

Poškozené stromy na Křížové hoře nahradí nová výsadba

Poškozené stromy na Křížové hoře nahradí nová výsadba

Území Křížové hory aktuálně prochází plánovanou rehabilitací, ke které neoddělitelně patří i kultivace a kácení dřevin. V plánu je však výsadba nových stromů a keřů, hrušňové aleje nebo březového háje. ... celý článek

Využijte nabídky výpůjčky domácího kompostéru

Využijte nabídky výpůjčky domácího kompostéru

V rámci dotačního programu na projekt Domácí kompostování v Jihočeském kraji z Operačního programu Životní prostředí, spolufinancovaného Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním ... celý článek

Strategie cestovního ruchu v Českém Krumlově

Strategie cestovního ruchu v Českém Krumlově

Ve spolupráci a spolufinancování Českokrumlovského rozvojového fondu, města Český Krumlov, místního Sdružení cestovního ruchu ČK a Jihočeské centrály cestovního ruchu vznikl dokument Strategie cestovního ruchu. ... celý článek