Vítejte na oficiálních stránkách města Český Krumlov

RYCHLE HLEDÁM

KRÁTKÉ ZPRÁVY

24.11.2014

Koncert Michala Horáčka v kině Luna ZRUŠEN.

Plánovaný koncert Michala Horáčka v kině Luna, byl z důvodu důležitého programu umělce zrušen. Organizátoři děkují za pochopení.

 AKTUALITY       UZAVÍRKY A UPOZORNĚNÍ

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov

Městský úřad Český Krumlov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov, svolaného dosavadním starostou města Mgr. Daliborem Cardou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. ... celý článek

Simulované zasedání Zastupitelstva se studenty Gymnázia Český Krumlov

Simulované zasedání Zastupitelstva se studenty Gymnázia Český Krumlov

Vážené dámy a vážení pánové, milí studenti a milé studentky, srdečně Vás zveme na simulované zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov, kde na místa zastupitelů usednou studenti a studentky Gymnázia Český Krumlov. ... celý článek

Setkání u příležitosti 25.výročí sametové revoluce a pádu železné opony

Setkání u příležitosti 25.výročí sametové revoluce a pádu železné opony

V letošním roce si připomínáme 25. výročí sametové revoluce a pádu železné opony. Město Český Krumlov připravilo společně s partnery soubor akcí k připomenutí tohoto významného výročí. Jejich vyvrcholením bude setkání nazvané "25 let SVOBODY", ... celý článek

Další ročník Akademie třetí věku ukončen

Další ročník Akademie třetí věku ukončen

Dne 15.10.2014 byla ukončena ,,Akademie třetího věku“ pod názvem ,,V zámku a podzámčí“ a ,,Život seniorů v 21.století“. V letošním roce jeden ročník navázal na seznamování se s historií města z loňského roku a zároveň jsme otevřeli zcela nový ročník, který měl úspěch a snad i do budoucna bude mezi seniory rovněž oblíben. ... celý článek

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českém Krumlově končí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českém Krumlově končí

Informujeme občany, že na základě změny organizační struktury Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dochází s účinnosti od 1.11.2014 ke zrušení odboru Odloučené pracoviště Český Krumlov. Agenda odboru OP Český Krumlov bude převedena do působnosti Územního pracoviště České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice. ... celý článek

Internetová aplikace čerpání rozpočtu

Internetová aplikace čerpání rozpočtu

Novou aplikací „Klikací rozpočet“ umožňuje město Český Krumlov veřejnosti nahlížet do hospodaření města. Elektronický rozpočet vykazuje detailní čerpání výdajů a příjmů, a to přímo na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/rozpocet. ... celý článek