Vítejte na oficiálních stránkách města Český Krumlov

RYCHLE HLEDÁM

KRÁTKÉ ZPRÁVY

15.2.2018

Harmonogram prací v Nových Dobrkovicích

Od února probíhají práce na rekonstrukci inženýrských sítí a místních komunikací v Nových Dobrkovicích podle dopravně inženýrského opatření. Případné změny v pořadí etap a časový harmonogram budou občanům průběžně upřesňovány prostřednictvím informací na oficiálních webových a facebookových stránkách města. Dále budou přímo dotčení občané informováni dodavatelem přímo na stavbě formou písemných sdělení vhazovaných do schránek. Práce provádí spol. SWIETELSKY stavební s.r.o., odpovědnou osobou je Zbyněk Soukup, tel.: 602 133 509.

18.12.2017

Zimní údržba komunikací

Komunikace se rozdělují pro účely zimní údržby podle stupně důležitosti, při jejich určení se přihlíží zejména k intenzitě dopravy, vedení tras veřejné hromadné dopravy, dopravnímu významu komunikace, stavebnímu a dopravně-technickému stavu komunikace. Zimní údržbu zabezpečují Služby města Český Krumlov s.r.o., které dle potřeby a aktuální meteorologické situace také zajišťují nepřetržitou dispečerskou službu na tel. č. 380 711 285 a 773 116 611. Sjízdnost a schůdnost je zajišťována provozem denně včetně sobot, nedělí a svátků v době od 3.00 do 22.00 hod. Celé znění Operačního plánu zimní údržby je k dispozici zde.

AKTUALITY       UZAVÍRKY A UPOZORNĚNÍ 

Aktuální informace k přerušení dodávek elektrické energie

Aktuální informace k přerušení dodávek elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávek el. energie na území města Český Krumlov. ... celý článek

Aktuální informace k dopravním omezením a uzavírkám v Českém Krumlově

Aktuální informace k dopravním omezením a uzavírkám v Českém Krumlově

Oznámení o dopravních omezeních a uzavírkách na území města Český Krumlov. ... celý článek