Vítejte na oficiálních stránkách města Český Krumlov

RYCHLE HLEDÁM

KRÁTKÉ ZPRÁVY

15.8.2018

Informace k volbám do zastupitelstva města - losování čísel pro označení pořadí volebních stran

Oznamujeme, že v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí proběhne losování čísel pro označení pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích pro volby do zastupitelstev obcí v územním obvodu města Český Krumlov.

Losování se uskuteční v pondělí 20. srpna od 9.00 hodin v malé zasedací místnosti v 1. patře v budově Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov.

14.8.2018

Uzavření evidence vozidel a řidičů na Odboru dopravy a silničního hospodářství

V souvislosti se stavebními pracemi v budově Městského úřadu Český Krumlov, v Kaplické ul. 439, bude od čtvrtka 16. do středy 22. srpna 2018 úplně přerušen provoz oddělení dopravně správních agend - evidence vozidel a řidičů Odboru dopravy a silničního hospodářství.
Občané mohou k vyřízení svých záležitostí využít služeb úřadů jiných obcí s rozšířenou působností, například Městského úřadu Kaplice či Magistrátu města České Budějovice, ovšem mimo následujících úkonů: vyzvednutí registračních značek vyřazených z provozu (dříve depozit), podání žádosti o trvalé manipulační registrační značky, vyzvednutí objednaných registračních značek na přání nebo na nosič kol, podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, odnětí řidičského oprávnění a s tím spojené náležitosti, vrácení řidičského oprávnění ve všech případech a vrácení řidičského průkazu, odevzdání řidičského průkazu ze strany občana (z důvodu uloženého zákazu nebo dosažení 12 bodů apod.) a vedení údajů v informačním systému Centrální registr řidičů ohledně záznamu o přestupcích a bodovém hodnocení apod.
Děkujeme mnohokrát za pochopení!

8.8.2018

Informace k volbám do zastupitelstva města a nabídka prezentace pro politické strany

Sledujte zde aktuální informace pro voliče a kandidující strany v komunálních volbách, které se budou konat v termínu 5. a 6. října 2018. Pod odkazem www.ckrumlov.cz/volby je zveřejněna i nabídka pro politické strany k prezentaci svých programů.

7.8.2018

Voda v Hornobránském rybníku má i v horkých dnech výbornou kvalitu

I přes horké počasí, které u nás aktuálně panuje, voda v Hornobránském rybníku splňuje nejpřísnější kritéria, a stále tak má výbornou kvalitu.

Potvrdily to poslední mikrobiologické rozbory, které provádí akreditovaná laboratoř AGRO-LA spol. s r.o. z Jindřichova Hradce. Provozovatel rybníka společnost PRO-SPORT ČK nechává stav vody kontrolovat každé dva týdny.

Výsledky posledního rozboru z 1. srpna 2018 jsou k dispozici zde.

2.8.2018

Úprava provozní doby sběrného dvora

Ve dnech od 6. do 31. srpna 2018 je upravena provozní doba sběrného dvora:
pondělí, středa: 14.30 - 18.00 hodin
sobota: 10.00 - 16.00 hodin

26.6.2018

Stavební práce na městském úřadu v Kaplické ulici

V červenci a srpnu probíhá na městském úřadu v Kaplické ul. 439 výměna oken. Provoz většiny odborů zůstává nepřerušen, nicméně stavební práce omezí přístupnost některých kanceláří. Dočasné úplné přerušení provozu se týká vybraných odborů - info zde. Omlouváme se klientům za prozatímní nekomfort při vyřizování jejich záležitostí a děkujeme mnohokrát za pochopení!

AKTUALITY       UZAVÍRKY A UPOZORNĚNÍ 

Aktuální informace k přerušení dodávek elektrické energie

Aktuální informace k přerušení dodávek elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávek el. energie na území města Český Krumlov. ... celý článek

Aktuální informace k dopravním omezením a uzavírkám v Českém Krumlově

Aktuální informace k dopravním omezením a uzavírkám v Českém Krumlově

Oznámení o dopravních omezeních a uzavírkách na území města Český Krumlov. ... celý článek