Odbor obecní živnostenský úřad

aktualizováno 16. 6. 2020

Odbor obecní živnostenský úřad 1) Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (živnostenský zákon), plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a  dále jako centrální registrační místo přijímá v souvislosti s živnostenským podáním i přihlášky k registraci nebo oznámení pro finanční úřady, okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a úřady práce. Je provozovatelem živnostenského rejstříku. 2) Vede evidenci zemědělských podnikatelů podnikajících podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, a vydává osvědčení o zápisu do této evidence. 3) Plní úkoly kontaktního místa veřejné správy Czech POINT. 4) Vykonává cenovou kontrolu dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Náplň práce Odboru obecní živnostenský úřad je detailněji uvedena na webových stránkách úřadu zde v odkazu Organizační řád.

Kontakty

Vedoucí odboru: Bc. Božena Kalíšková

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Bořecká Hana, Bc. OZU referent živnostenské kontroly Kaplická 439 V114/V126 380 766 908
Hálová Jarmila, Ing. OZU referent registru podnikatelů, Czech POINT Kaplická 439 V117 380 766 904
Hrbáčková Jana, Bc. OZU referent registru podnikatelů, Czech POINT Kaplická 439 V117 380 766 905
Jirsová Markéta, Bc. OZU referent registru podnikatelů Kaplická 439 V117 380 766 906
Kalíšková Božena, Bc. OZU vedoucí odboru Kaplická 439 V114/V124 380 766 900
Krajňák Jozef, Ing. OZU referent živnostenské kontroly Kaplická 439 V114/V125 380 766 909
Sobol David, Ing. OZU referent registru podnikatelů, Czech POINT Kaplická 439 V116 380 766 901
Srbená Andrea, Bc. OZU referent registru podnikatelů, Czech POINT Kaplická 439 V116 380 766 902
Tučková Olga OZU referent živnostenské kontroly Kaplická 439 V114/V126 380 766 907

Aktuality

Žádost OSVČ o ošetřovné

Žádosti osob samostatně výdělečně činných o ošetřovné přijímá od 1. 4. 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Veškeré informace k podání žádosti a interaktivní formulář najdete zde.
V případě potřeby můžeme žadatelům pomoci při vyplňování žádosti, a to telefonicky na shora uvedených telefonních číslech.

Výsledky kontrol za rok 2019 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Počet živnostenských kontrol celkem: 317

Výše pravomocně uložených pokut celkem: 232 000 Kč

Uložená povinnost uhradit náklady řízení: 31 000 Kč

Počet sankčních řízení (uložení pokuty, pozastavení provozování živnosti, zrušení živnostenského oprávnění): 63

Archiv výsledků kontrol

Dokumenty a formuláře

Související agenda - odkazy

Legislativní opora

 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zákon č. 634/1992 Sb.,  o ochraně spotřebitele
 • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Dále živnostenský úřad pracuje s velkým množstvím právních předpisů upravujících provozování konkrétních živností.

Související odkazy