Občan > Úřad online > Datová schránka

Datová schránka města Český Krumlov

aktualizováno 1.02.2016

ID (identifikátor) datové schránky města Český Krumlov (IČ 00245836) je 64pbvxc.

Podání učiněné prostřednictvím datové schránky jsou rovněž považována za elektronická podání. Obecně jsou, stejně jako v případě komunikace e-mailem, označována jako „datové zprávy". Takto učiněná podání jsou akceptována jako originál a není třeba je ani z hlediska formy a přítomnosti podpisu, ani z hlediska potřebného počtu stejnopisů jakkoli doplňovat.

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky upravuje § 4, resp. příloha č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností o užívání a provozování informačního systému datových schránek. Ustanovení § 5 téhož předpisu omezuje maximální velikost datové zprávy přijímané do datové schránky na 10 MB. Více informací lze získat na www.datoveschranky.info.

Aktuálně

Od 1. 1. 2016 se zvýšila maximální velikost datové zprávy na 20MB (z původních 10MB), viz: https://www.datoveschranky.info/scripts/detail.php/-/asset_publisher/TqwhlhXmQJUd/content/zvyseni-max-velikosti-datove-zpravy-na-20-mb  

Související odkazy