Občan > Úřad online > Datová schránka

Datová schránka města Český Krumlov

aktualizováno 7.10.2019

ID (identifikátor) datové schránky města Český Krumlov (IČ 00245836) je 64pbvxc.

Podání učiněné prostřednictvím datové schránky jsou rovněž považována za elektronická podání. Obecně jsou, stejně jako v případě komunikace e-mailem, označována jako „datové zprávy". Takto učiněná podání jsou akceptována jako originál a není třeba je ani z hlediska formy a přítomnosti podpisu, ani z hlediska potřebného počtu stejnopisů jakkoli doplňovat.

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky upravuje § 4, resp. příloha č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností o užívání a provozování informačního systému datových schránek. Více informací lze získat na www.datoveschranky.info.

Související odkazy