Městský úřad Český Krumlov  
aktualizov
áno 9. 10. 2020

       
    STAROSTA MĚSTA    
       
     1. MÍSTOSTAROSTA  
         
     2. MÍSTOSTAROSTA  
         
     3. MÍSTOSTAROSTA  
         
         
    TAJEMNÍK    

 
   
oddělení kancelář starosty   Odbor dopravy a silničního hospodářství   oddělení IOP
        (činnost oddělení ukončena k 31. 12. 2015) 
    Odbor financí    
   

 
    Odbor informatiky    
         
    Odbor kancelář tajemníka    
           
    Odbor obecní živnostenský úřad    
           
    Odbor památkové péče      
           
    Odbor sociálních věcí a zdravotnictví      
           
    Odbor správy majetku a investic      
           
    Odbor stavební úřad      
           
    Odbor školství, sportu a péče o dítě      
           
    Odbor úřad územního plánování      
           
    Odbor vnitřních věcí      
           
    Odbor životního prostředí a zemědělství      
           

Organizační schéma Městského úřadu Český Krumlov

Organizační řád Městského úřadu Český Krumlov

Související odkazy