Městský úřad Český Krumlov  
aktualizov
áno 15.3.2017

    STAROSTA MĚSTA    
       
     MÍSTOSTAROSTA  
         
         
    TAJEMNÍK    

 
   
oddělení kancelář starosty   Odbor dopravy a silničního hospodářství   oddělení IOP
        (činnost oddělení ukončena k 31. 12. 2015) 
    Odbor financí    
   

 
    Odbor investic    
         
    Odbor kancelář tajemníka    
         
    Odbor obecní živnostenský úřad    
           
    Odbor sociálních věcí a zdravotnictví      
           
    Odbor správy majetku
     
           
    Odbor stavební úřad      
           
    Odbor školství, sportu a mládeže      
           
    Odbor územního plánování a památkové péče      
           
    Odbor vnitřních věcí      
           
    Odbor životního prostředí a zemědělství      
           

 

Organizační schéma Městského úřadu Český Krumlov  

Organizační schéma Městského úřadu Český Krumlov

Organizační řád Městského úřadu Český Krumlov

Organizační řád Městského úřadu Český Krumlov nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016, kromě ustanovení ohledně organizační struktury a pracovních pozic Odboru územního plánování a památkové péče, které nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2016 a do té doby se řídí organizačním řádem schváleným usnesením RM č.0592/RM30/2013 ze dne 2. 12. 2013.

Související odkazy