Městský úřad Český Krumlov  
aktualizov
áno 08.06.2017

    STAROSTA MĚSTA    
       
     MÍSTOSTAROSTA  
         
         
    TAJEMNÍK    

 
   
oddělení kancelář starosty   Odbor dopravy a silničního hospodářství   oddělení IOP
        (činnost oddělení ukončena k 31. 12. 2015) 
    Odbor financí    
   

 
    Odbor investic    
         
    Odbor kancelář tajemníka    
         
    Odbor obecní živnostenský úřad    
           
    Odbor sociálních věcí a zdravotnictví      
           
    Odbor správy majetku
     
           
    Odbor stavební úřad      
           
    Odbor školství, sportu a mládeže      
           
    Odbor územního plánování a památkové péče      
           
    Odbor vnitřních věcí      
           
    Odbor životního prostředí a zemědělství      
           

 

Organizační schéma Městského úřadu Český Krumlov  

Organizační řád Městského úřadu Český Krumlov

Organizační řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2017, kromě ustanovení ohledně agendy poskytování dotací z rozpočtu města, která nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018 a do té doby se řídí Organizačním řádem Městského úřadu Český Krumlov uvedeným v čl. 16, druhý odstavec.
Dokument byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov č. 228/RM14/2017 ze dne 15. 5. 2017.

Související odkazy