Rada města Český Krumlov 2006-2010 (archiv)

aktualizováno 5. února 2010

Pravomoci rady města

Rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

V oblasti přenesené působnosti jí přísluší rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Rada rozhoduje ve všech otázkách uvedených v ustanovení § 102 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a o dalších, které nepatří do pravomoci zastupitelstva dle ustanovení §§ 84 a 85 zákona o obcích. 

Usnesení Rady města Český Krumlov

Radní města Český Krumlov

starosta města
Ing. Luboš Jedlička (ODS)

  radní města
Zbyněk Toman (ODS) 
radní města
Antonín Princ (SN) 
místostarostka
Ing. Jitka Zikmundová (SN) 
radní města
Ing. Jan Vondrouš (KDU-ČSL) 
radní města
Mgr. Roman Kneifl (SN) 

 

Dokumenty Rady města Český Krumlov

Záštity představitelů města

Komise rady města a výbory zastupitelstva města