Symboly města
aktualizováno 26.2.2014

Mezi symboly města Český Krumlov řadíme Znak města, Logo města a Městský prapor (vlajka). U příležitosti mimořádných výročí a oslav město používá speciální loga, příkladem je logo k 700. výročí města Český Krumlov v roce 2009.

Pravidla užívání symbolů města

Znak, prapor a logo města Český Krumlov a jejich užívání stanovují pravidla, která byla schválena Radou města Český Krumlov 1. 6. 2009 usnesením č. 335/17/2009.

Zpracování a způsob správného použití znaku a loga města Český Krumlov se řídí grafickými manuály:

Žádost o použití symbolu města

Pro užití jakéhokoli symbolu města je nezbytné podat písemnou žádost.

Na koho se obrátit?

 

Grafická podoba symbolů města

Níže uvedená zobrazení znaku, praporu a loga města Český Krumlov jsou pouze ilustrativní a tyto náhledy není možné v žádném případě používat při zpracování písemných nebo grafických materiálů. Pro bližší informace o jednotlivých symbolech rozklikněte odkaz.

Znak města Český Krumlov                                                    

            Velký znak                                                Malý znak


Znak města Český Krumlov

 

Logo města Český Krumlov 


Logo města Český Krumlov

 

Logo 700 let města Český Krumlov

   


Logo 700 let města Český Krumlov

 

Městský prapor (vlajka)


Městský prapor (vlajka)

 Logo 20 let zápisu na Seznamu světového dědictví UNESCO

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavé odkazy