Výměna koncových svítidel veřejného osvětlení v části města Český Krumlov

aktualizováno 05.01.2012

O projektu

Název: "Výměna koncových svítidel veřejného osvětlení v části města Český Krumlov," Registrační číslo: 37-01-006
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel projektu: dodávka LED svítidel společnost Indal C&EE, s.r.o., se sídlem v Barrandově ulici 409, 143 00 Praha 4 Modřany; montáž LED svítidel Služby města Český Krumlov, se sídlem v Domoradicích 1, 381 01 Český Krumlov
Stav projektu: dokončen, fáze udržitelnosti
Termín realizace: říjen - listopad 2011
Náklady: 177.911,- Kč (finanční prostředky ve výši 66.214,- Kč byly poskytnuty z Grantového programu Jihočeského kraje Zlepšení veřejného osvětlení v obcích)

Popis projektu a jeho realizace

V březnu roku 2011 podalo město žádost o dotaci na instalaci koncových svítidel za pomocí LED technologie na 12 sloupů veřejného osvětlení v ulici Fialková směrem ke gymnasiu ve městě Český Krumlov. Na základě kladného posouzení žádosti hodnotící komisí krajského úřadu Jihočeského kraje došlo k podepsání Smlouvy o poskytnutí grantu Jihočeského kraje. Následně byla provedena veřejná zakázka malého rozsahu na pořízení předmětu projektu, jejímž vítězem se stala společnost Indal C&EE, s.r.o. Cíl projektu, zkvalitnění a zlepšení stávajícího stavu veřejného osvětlení v části města Český Krumlov, byl naplněn v podzimních měsících prostřednictvím instalace koncových svítidel za pomocí LED technologie v počtu uvedeném v žádosti o dotaci a Smlouvou o poskytnutí grantu. V rámci projektu byla realizována i výměna tří sloupů veřejného osvětlení, jejichž technický stav byl již po vlastní životnosti. Původní koncová svítidla byla demontována a nová nainstalována a zapojena prostřednictvím Služeb města Český Krumlov. Výstupy projektu zůstanou i po skončení realizace projektu ve vlastnictví žadatele - tedy Města Český Krumlov. Celkové náklady projektu činí 177.911,- Kč, finanční prostředky ve výši 66.214,- Kč, vlastní podíl města 111.697,- Kč.

Na koho se obrátit

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pešek Petr, Ing. OSMI vedoucí odboru Kaplická 439 224 380 766 700

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Petrů Monika, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706

Fotogalerie

 

Související odkazy

  • Projekty města
  • Investiční příležitosti, veřejné zakázky
  • Oddělení strategického rozvoje
  • Odbor investic
  •  

    Tento projekt "Výměna koncových svítidel veřejného osvětlení v části města Český Krumlov" vznikl za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci grantového programu Zlepšení veřejného osvětlení v obcích.

    Jihočeský kraj - logo (250)