Oprava střechy objektu Základní školy T. G. Masaryka v Českém Krumlově

aktualizováno 15.11.2013

Budova č. 213, ve které sídlí v současné době ZŠ T. G. Masaryka, je nemovitou kulturní památkou (rejstříkové číslo v ÚSKP - 49196/3-6139), nacházející se v části ochranného pásma Městské památkové rezervace Český Krumlov. Budova školy byla postavena v letech 1927-1929 na základě projektu architekta Karla Pecánka z roku 1926. Jedná se o významnou památku prvorepublikové architektonické tvorby s typickými atributy "moderní" architektury první čtvrtiny 20. století - přechod od purismu k funkcionalismu. 

O projektu

Název projektu: Oprava střechy objektu základní školy T. G. Masaryka v Českém Krumlově
Místo realizace projektu: ZŠ T. G. Masaryka, T. G. Masaryka 213, Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury, program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
Termín realizace projektu: 2009 - 2013
Stav projektu: ukončen

I. etapa

Zhotovitel stavby: DACHTREND s r.o., U Smaltovny 115/2, 370 01 České Budějovice, IČ 28066294
Termín realizace projektu: 2009
Celkové uznatelné výdaje projektu: 595 174 Kč
Celková výše podpory: 374 000 Kč

II. etapa

Zhotovitel stavby: VIDOX s r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, IČ 25160168
Termín realizace projektu: 2011
Celkové uznatelné výdaje projektu: 967 873 Kč
Celková výše podpory: 800 000 Kč

III. etapa

Zhotovitel stavby: PRADAST spol. s.r.o., Nám. Př. Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 60826053
Termín realizace projektu: 2012
Celkové uznatelné výdaje projektu: 979 177 Kč
Celková výše podpory: 800 000 Kč

IV. etapa

Zhotovitel stavby: PRADAST spol. s.r.o., Nám. Př. Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 60826053
Termín realizace projektu: 2013
Celkové výdaje projektu: 866 733 Kč
Celková výše podpory: 500 000 Kč

Tyto projekty byly podpořeny finančními příspěvky Ministerstva kultury v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Popis projektu a jeho realizace

Vzhledem k tomu, že objekt základní školy je velmi rozsáhlý a má členitý půdorys, byla oprava střechy budovy značně finančně náročná. S ohledem na výši finančních prostředků, které bylo možné získat v rámci relevantních dotačních programů, a omezené finanční možnosti města bylo přistoupeno k etapovitému řešení realizace oprav.

2009 - V rámci realizace I. etapy v roce 2009 došlo k opravě střešní krytiny, komínů a klempířských prvků na části střechy nacházející se nad školní družinou (část A dle přiloženého plánku).

2011 - Druhá etapa oprav byla zrealizována v roce 2011 a to v rozsahu části B dle přiloženého plánku střechy.

2012 - V roce 2012 došlo v rámci realizace III. etapy k opravě střechy na části C (dle přiloženého plánku).

2013 - V roce 2013 došlo realizací závěrečné etapy č. IV. k opravě části střechy D.

Části E a F byly již opraveny v roce 2012 a 2013 z rozpočtu města, jelikož jejich oprava nevyhovovala dotačním podmínkám.

Části G a H jsou v dobrém technickém stavu a v současné době nevyžadují rozsáhlé opravy.

Stavební práce ve všech etapách zahrnovaly kompletní výměnu střešní krytiny (pálená, keramická taška bobrovka cihlově červené barvy, bez povrchových úprav) včetně pozinkovaných klempířských prvků a opravy komínových těles a krovu. Prvky dřevěného krovu, jež původně byl degradován nejdříve hnitím, následně trouchnivěním, byly během prováděných oprav vyměňovány a chemicky ošetřovány. Současně byly prováděny i zednické opravy zdiva u zaatikového žlabu, oprava omítek u komínů, nadezdívek a podobně. Na stávající nosné prvky krovu byla natažena pojistná fólie, ukotveny nové kontralatě a nové střešní latě.

Stavební práce byly udržovacího charakteru a bezesporu přispěly k uchování kulturně-historických hodnot objektu.

Na koho se obrátit?

Fotogalerie

Související odkazy

  • Projekty města
  • Investiční příležitosti, veřejné zakázky
  • Oddělení strategického rozvoje
  • Odbor investic
  •