Občan > Projekty města > Autobusové zastávky ve městě Český Krumlov

Autobusové zastávky ve městě Český Krumlov - I. etapa

aktualizováno 10.09.2010

Cílem projektu byla kompletní rekonstrukce nevyhovujících a chátrajících autobusových zastávek. V průběhu rekonstrukce byly kompletně demontovány nevyhovující přístřešky a osazeny nové autobusové přístřešky typu RG 210a včetně vybavení (instalace odpadkových košů a laviček) a byla provedena nová zádlažba zastávek.

V I. etapě bylo rekonstruováno 11 autobusových zastávek, a to: Plešivec u Skleníku, Plešivec sídliště, Rechle, Růžek, Svatý Duch, Spolí, Tavírna, Vyšný sídliště, Vyšný rozcestí, Vyšný osada a Železniční stanice, které již nevyhovovaly jak požadavkům na bezpečnost a kvalitu, tak požadavkům estetickým.

Realizací projektu byla zlepšena dopravní obslužnost a zvýšena kvalita poskytovaných služeb pro obyvatele a návštěvníky města Český Krumlov.

Partnerem projektu je firma ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s.

O projektu

Název: Autobusové zastávky ve městě Český Krumlov - I. etapa
Místo realizace: katastrální území města Český Krumlov
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: mmcité, a.s., Tř. T. Bati 4342, 760 01 Zlín, IČ: 25330781
Stav projektu: realizace před dokončením
Termín realizace: červen - září 2010
Náklady: 2 895 313 Kč (Dotace z ROP NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován ERDF činí 2 678 164 Kč)

Aktuality

7. září 2010 - Projekt byl schválen k financování v 5. výzvě ROP NUTS II Jihozápad, uspěl i v přehodnocení 5. výzvy. Byly odeslány potřebné dokumenty před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace. Projekt prošel s kladným výsledkem fyzickou kontrolou ex - ante a nyní jsme před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad.

Na koho se obrátit?

Fotogalerie

Původní stav

Stav po rekonstrukci

Související odkazy

 

Projekt Autobusové zastávky ve městě Český Krumlov - I. etapa je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu:  CZ.1.14/1.2.00/05.01859