Strategický a Akční plán rozvoje města

aktualizováno 4. 12. 2017

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Český Krumlov představuje základní orientaci rozvoje města v dlouhodobějším časovém horizontu a je strategickým dokumentem, pomocí něhož bude ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována samosprávou města koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel a návštěvníků města. Město Český Krumlov pracuje na strategickém plánování již od devadesátých let 20. století, přičemž vždy je nutné sladit aktuální socioekonomické podmínky města s vnějšími aspekty regionálního rozvoje (např. možností realizace projektů financování z externích finančních zdrojů). V roce 2016 prošel strategický plán aktualizací, jež byla provedena participativní metodou, tj. podíleli se na ní obyvatelé Českého Krumlova. Celý proces tvorby projektu je k dispozici na wwww.KrumlovSobe.cz.

Akční plán rozvoje města

V říjnu 2017 schválili zastupitelé Akční plán města Český Krumlov, tj. soubor aktivit a projektů města na období následujících tří až čtyř let. Dokument vychází ze strategického plánu rozvoje města, jenž vznikl za podpory veřejnosti v roce 2016.

Související odkazy