Občan > Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce

Veřejné zakázky, výběrová řízení

aktualizováno 08.02.2016

Od 1. 2. 2016 má město Český Krumlov nový profil zadavatele. Umístění odkazu na nový profil zadavatele naleznete na adrese http://zakazky.ckrumlov.cz/, kde jsou zveřejněny veškeré informace a dokumenty k veřejným zakázkám zadáváným v režimu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Pod odkazem jsou k dispozici informace a dokumenty týkající se veřejných zakázek malého rozsahu, které byly zveřejněny od 1. 2. 2016.

Dokumenty k veřejným zakázkám malého rozsahu, jež byly zveřejněné do 31. 1. 2016 vč. elektronických aukcí naleznete v Archivu veřejných zakázek.

Aktuální veřejné zakázky - profil zadavatele

Na adrese http://zakazky.ckrumlov.cz/ najdete veškeré informace a dokumenty k veřejným zakázkám - aktuální veřejné zakázky např. na nákup vybavení a majetku, investiční příležitost města Český Krumlov od 1. 2. 2016.

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými organizacemi

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu probíhá podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými organizacemi. Pod tímto odkazem najdete znění Pravidel včetně příloh.

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu a výběrových řízení (dokumenty zveřejněné do 31. 1. 2016)

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu a výběrových řízení obsahuje informace a dokumenty zveřejněné do 31. 1. 2016. V archivu je zveřejněn rovněž přehled ukončených veřejných zakázek a výběrových řízení formou elektronických aukcí.

Pronájmy bytových a nebytových prostor v majetku města Český Krumlov

Na stránce pronájmů bytových a nebytových prostor v majetku města Český Krumlov uveřejňuje Odbor správy majetku Městského úřadu Český Krumlov aktuální nabídky městských prostor k pronájmu

Volná pracovní místa - personální řízení

Na stránkách personálního řízení najdete přehled volných pracovních pozic, které nabízí město Český Krumlov respektive Městský úřad Český Krumlov, případně městské organizace.

Související odkazy